top of page

Várjuk javaslataikat...


Várjuk javaslataikat a

„Leányfalu Díszpolgára”, a „Leányfaluért Emlékérem”,

valamint

a „Leányfalu Ifjú Tehetsége” kitüntető címekre


A „Leányfalu Díszpolgára”, valamint a „Leányfaluért Emlékérem” kitüntető cím annak a magyar, vagy külföldi személynek – az emlékérem esetében az egyesület is ide tartozik – adományozható, aki

a) Leányfalu Nagyközség gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkotott;

b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan országos, vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Leányfalu jó hírnevének öregbítéséhez.

A „Leányfalu Ifjú Tehetsége” kitüntető cím olyan 25 év alatti, helyi kötődésű fiatalnak ítélhető oda, aki valamilyen területen kimagasló eredményt ért el, legyen az a tudomány területe, egy meghatározott művészeti ág, sportversenyen nyújtott országos, illetve nemzetközi szintű eredmény, kiemelkedő közösségi szolgálat, vagy más példaértékű teljesítmény.


A kitüntető címek adományozására indítványt tehet:

a) a Képviselő-testület bármely tagja,

b) a Javaslattevő Testület bármely tagja (a polgármester, Leányfalu díszpolgárai, a Képviselő-testület által kijelölt egy személy, Tehetsége kitüntető cím esetén: Leányfalu Ifjú Tehetségei is);

c) együttesen legalább 20 fő leányfalui lakóhellyel rendelkező választópolgár;

d) bármely – leányfalui székhellyel rendelkező – civil szervezet.


Kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, hogy éljenek a lehetőséggel és legkésőbb 2021. május 31-én, hétfőn 16.30 óráig tegyék meg indítványaikat.


Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím) és az adományozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.


Az indítványt a járványügyi helyzetet figyelembe véve a Javaslattevő Testületnek címezve, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett postaládába (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.) elhelyezve, vagy postai úton, illetve e-mailben az ugyfelszolgalat@leanyfalu.hu címre kérjük megküldeni.


Az elismerésekről szóló rendeletek szövegét a település honlapján, a www.leanyfalu.hu oldalon olvashatják.

bottom of page