top of page

Tanácsadás vállalkozóknak a járványügyi készültség idejéna Pest Megyei Iparkamarában

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 40.) tanácsadó szolgáltatást nyújt a kkv-szektor vállalkozásainak. A tanácsadás – figyelemmel a koronavírus-járvány következményeinek kezelésére és a jogszabályi intézkedésekre is – telefonon és „e-mail”-ben történik erre a célra létesített (+36-70) 967-9669 telefonszámon és a tanacsadas@pmkik.hu e-mail címen. A személyes tanácskérés szünetel.

A térítésmentes tanácsadási szolgáltatást a Kamara tagjai és a kamarai nyilvántartásban szereplő, Pest megyei székhelyű, regisztrált gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A tanácsadásnak nem része az ügyintézés és az okiratszerkesztés.

Egyes cégek tevékenységi körében szereplő üzletviteli tanácsadás fizetős szakmai tevékenység, melynek TEÁOR ’08 szerinti kódja: 7022, elnevezése: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A kamarai tanácsadás jogi-gazdasági-pénzügyi, munkajogi, hitelhez jutási valamint tagdíj és hozzájárulás megfizetésére, továbbá a tanulószerződésekre és a tanulók foglalkoztatására vonatkozó kérdésekre terjed ki. Tapasztalataink szerint az érdeklődők jellemzően a felsorolt témakörökben tették fel kérdéseiket.

A jogi-gazdasági-pénzügyi és munkajogi tanácsadással közvetlenül a kamarai szakértő segíti az érdeklődő vállalkozásokat, a tagdíj és a regisztrációs díj megfizetésével valamint a tanulószerződésekkel kapcsolatos kérdéseket válaszadás céljából elektronikusan vagy telefonon továbbítja a szakterület illetékes vezetőjéhez.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján a Kamara tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről is. A megkereséseket az egyenivallalkozo@pmkik.hu e-mail címre kérjük megküldeni a kérdező nevének és telefonszámának megadásával.

A tanácsadás fogalma, értelmezése; A konzultációnak, megbeszélésnek is nevezhető tanácsadás során a kérdező vállalkozó röviden, célirányosan ismerteti a tanácsadóval a cége helyzetét és előadja, hogy mely kérdésre, probléma kezelésére, megoldására keresi a választ.

A tanácsadó nem előre kidolgozott javaslatot szolgáltat a teendőkre, hanem a felek megbeszélik, kitárgyalják, hogy az érintett vállalkozásnak milyen törvényes lehetőségek állnak rendelkezésére, melyek az előnyök és hátrányok a vállalkozás számára, valamint ezekhez miként igazodnak a tények és a vállalkozó elképzelése. A tanácsadás folyamatában a tanácskérő és a tanácsadó közösen keresik a megoldást a tanácskérő által előadott problémára, de a lehetőségek és a probléma kezelési módjának kiválasztásában a vállalkozó hozza meg a számára legjobbnak látszó döntést.

A tanácskérések során felmerült kérdések, problémák hasonlíthatnak egymáshoz, de nem ugyanolyanok, a megoldás módja vállalkozásonként eltérő lehet. Más cég által választott módszert a sajátosságok és részletkérdések elemzése nélkül nem érdemes átvenni. Hitel visszafizetéséhez pénzügyi terv készítése javasolt. Inkább ne vegyünk fel hitelt, ha annak visszafizetése elegendő bevétel hiányában nem látszik teljesíthetőnek. Ne halmozzuk fel a köztartozásokat sem, ha a vállalkozás rendelkezik pénzügyi fedezettel, ne vegye igénybe a halasztás lehetőségét, eladósodáshoz vezethet!

További információs lehetőségek;

Jogszabályok és tájékoztatások a Pest Megyei Iparkamara honlapján az „Aktuális” menüpontban megtekinthetők. (www.pmkik.hu)

A https://vali.ifka.hu VALI Vállalkozói Információs portálon a vállalkozók is kérdezhetnek és olvashatják a gyakran ismétlődő kérdésekre adott válaszokat.

Ajánlott: „Gyakori kérdések és válaszok” – Adózás – Munkajog

Munkahelyteremtő bértámogatás – Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

https://nfsz.munka.hu

Hitelek;

www.mfb.hu Magyar Fejlesztési Bank

www.mkb.hu MKB Bank Nyrt.

Médiatámogatás vállalkozásoknak és vásárlóknak;

FIX Televízió „Fogyasztói Jogviták” című műsorai

visszanézhetők a www.fixhd.tv hivatalos honlapon és a YouTube oldalon is.

A vállalkozóból fogyasztó lesz, ha más vállalkozástól magáncélból terméket vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe;

www.civilhirugynokseg.hu portálon a Rádióműsorok menüpontban a SOROZATOK között

található fogyasztóvédelmi tárgyú, szakértőkkel folytatott beszélgetések hallgathatók meg jelenleg cipővásárlás hibás teljesítése, gázkészülékek karbantartása és autós panaszkezelés témákban. A műsorok 2019-ben a Civil Rádióban készültek.

2020. augusztus

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi

Kereskedelmi és Iparkamara


Az elektronikus kereskedelem szabályai és kockázatai

A koronavírus-járvány befolyásolta vásárlási szokásainkat. Világszerte terjed az e-kereskedelem. Érdemes megismerkedni az online vásárlás legfontosabb szabályaival, kockázataival és érdemes kisebb értékű termékkel kipróbálni a vásárlást. Mire figyeljünk?

Megrendelés -- szerződés;

Megrendelés előtt nézzük meg a JOGSÉRTŐ WEBÁRUHÁZAK menüpont tartalmát. Elérhető a https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon. Jogsértő webáruháztól ne rendeljünk! A vásárló nincs abban a helyzetben, hogy a különféle trükkök felismerésében naprakész legyen.

Ne mulasszuk el a weboldalon az ÁSZF-ben megkeresni, fellelni a webáruházat működtető vállalkozást és elérhetőségét. Utóbbit érdemes kipróbálni, ellenőrizni. E-mail címmel, weboldallal szemben nem lehet fogyasztói jogokat érvényesíteni, a vállalkozás kell hozzá.

Figyeljünk arra, hogy létrejött-e a szerződés? A weboldalon látható terméklista ajánlati felhívásnak minősül, de az elektronikus kereskedelemben az ajánlatot a vásárló (fogyasztó) teszi meg. A szerződés csak a megrendelésre vonatkozó elfogadó nyilatkozat megküldésével jön létre, automatikus visszaigazolás is elegendő. A megrendelés elküldésével a vételár megfizetése esetén sem jön létre a szerződés.

Ha a vásárlás feltételei között szerepel, a számla összegének az áru átvételekor történő kifizetését válasszuk.

Elállási jog az e-kereskedelemben;

A vásárló a szerződést egyoldalú nyilatkozattal, visszamenőleges hatállyal megszűntetheti a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül. Az elállási jog az eredeti állapot helyreállítását jelenti, mintha a szerződés létre sem jött volna.

A vásárló 14 napon belül visszaküldi az átvett terméket a vállalkozásnak, a vállalkozás pedig a tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszafizeti a vásárlónak a vételárat, illetőleg a költségeket. A visszaküldés költségei a vásárlót terhelik, ha ezt a vállalkozás nem vállalta és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

A vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. A elállási jog gyakorlásához formanyomtatvány (nyilatkozat-minta) használható.

A webáruházat működtető vállalkozást az elállásra vonatkozóan tájékoztatási kötelezettség terheli. Ha ennek nem tesz eleget, az elállási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül tájékoztatja a vásárlót, akkor az elállásra nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

A vásárlót nem illeti meg az elállási jog a zárt csomagolású termék felbontás után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból, de a számítógépes szoftver sem küldhető vissza a csomagolás felbontása után stb.

Számla;

Minden online vásárlásról kérjünk a nevünkre és címünkre szóló számlát, jogvita esetén szükség lehet rá. Az online számláról nem hiányozhat a számlaszám, számla kelte, az eladó neve (nem fantázianév), pontos címe, ahol ténylegesen megtalálható (nem postafiók), adószáma, a vásárolt termék azonosító adatai, egységára, fizetendő összeg stb. A számla helyett bevételi pénztárbizonylat, átvételi elismervény, igazolás stb. ál-elnevezéssel készített küldeményt ne fogadjuk el.

Külföldi webáruháznak a magyar nyelvű weboldala megtévesztő lehet. Nem találjuk meg a működtető külföldi vállalkozást, leveleinkre nem válaszolnak, nem adnak számlát vagy az hibás, hiányos, változtatják a bankszámlaszámokat, a visszaküldött árut nem veszik át, a vásárlói jogok nehezen vagy egyáltalán nem érvényesíthetők.

Szerződés teljesítése, áruátvétel;

Az online vásárlás kritikus pontja a futárszolgálat által kiszállított termék átvétele. A futár (cég) csak a kiszállított áru csomagolásának sértetlenségéért tartozik felelősséggel. A becsomagolt termék megvizsgálására a futár jelenlétében általában nincs lehetőség, nem várja meg a kicsomagolást. A futár a sértetlen csomagolásban elhelyezett termék sérüléséért, rendeltetésének alkalmatlanságáért nem felel. Ilyen panasszal a webáruházhoz kell fordulni. Árengedmény vagy csere kérhető a kereskedőtől. Ha a futár által átadott áru csomagolásának sértetlenségét aláírtuk, a sérült termék küldése nehezen bizonyítható, a kicsomagolás során vagy azt követően is keletkezhetett. A „jogfenntartással” történt átvétel feltüntetése segíthet. Megelőzhető a jogvita, ha a terméket a webáruház ügyfélszolgálatán vagy átvételi ponton vesszük át.

Jogorvoslat;

Reklamációval először a webáruházhoz vagy a működtető vállalkozáshoz kell fordulni. Elutasítás esetén ha a webáruházat működtető vállalkozás belföldi székhelyű, a vásárló panaszával békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat. Ha a vállalkozás székhelye olyan országban van, amelyik tagja az Európai Uniónak, akkor magyar nyelven előterjesztett kérelem alapján ingyenesen segíthet a magyar

Európai Fogyasztói Központ

1440 Budapest, Pf.: 1

www.fogyasztovedelem.kormany.hu

e-mail: info@magyarefk.hu

telefon: (1) 896-77-47

Ha olyan országban működő vállalkozás webáruházától vásároltunk, amely ország nem tagja az EU-nak, akkor a magyar Európai Fogyasztói Központtól csak tanácsadásra számíthatunk.

2020. október

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi

Kereskedelmi és Iparkamara

bottom of page