top of page

Tájékoztató zárt bizottsági ülésről

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Egészségügyi és Szociális Bizottság


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete


Egészségügyi és Szociális Bizottságának


ZÁRT ülés


Ideje: 2022. október 18. napján (kedd) 13:00 óra

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.


Napirendek:

1. Szociális támogatás iránti előterjesztések (5 darab)

Előterjesztő: Adorján András polgármester

2. Javaslat a szociális bérlakásokra vonatkozó szerződések meghosszabbítására,

valamint döntés a megüresedett, szociális alapon bérbe adható önkormányzati

bérlakásra vonatkozó pályázati kiírásról

Előterjesztők: Adorján András polgármester, Balláné Rák Éva képviselő, az ESZ

Bizottság elnöke

3. Egyebek

Leányfalu, 2022. október 14.


Balláné Rák Éva s.k.

elnök

bottom of page