top of page

Tájékoztató - Testületi ülésről

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

PolgármestereTÁJÉKOZTATÓLeányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzetre való tekintettel – a Szervezeti Szabályzatának 20. § (4) bekezdése alapján – elektronikus úton szavaz az alábbi napirend elfogadásáról és az azokhoz elkészített előterjesztések alapján az előzetesen megküldött határozati javaslatokról


A szavazatok beérkezésének határideje az ülés tervezett időpontja, azaz 2020. november 26. (csütörtök) 17:00 óra

NAPIREND:


1. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Leányfalu Nagyközség 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletének 2. számú módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról szóló 6/2014. (III. 5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Előterjesztés a fás szárú növények védelméről szóló …/2020. (X...) önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Elnöke


4. A Faluház és Ravasz László Könyvtár Leányfalu Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, új SZMSZ alkotása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Döntés a Leányfalui Hírek információs havi lap 2021. évi kiadásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Krakkó Ákos KKKB tag


6. Döntés a kiemelt művészegyüttesek támogatására fordítandó keretösszeg felosztásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Szelekovszky Beáta intézményvezető


7. Javaslat a Polgármester jutalmazására

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


8. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának intézményeiben dolgozók jutalmazására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. Tájékoztató a Képviselő-testület 2020. október 29. napi ülésén meghozott határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


10. EgyebekLeányfalu, 2020. november 23.


Adorján András s.k.

polgármesterbottom of page