top of page

Tájékoztató - Testületi ülés elektronikus szavazás napirendi pontjairól

Frissítve: 2020. márc. 24.

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere

TÁJÉKOZTATÓ

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzetre való tekintettel – a Szervezeti Szabályzatának 20. § (4) bekezdése alapján – elektronikus úton szavaz az alábbi napirend elfogadásáról és az azokhoz elkészített előterjesztések mentén az előzetesen megküldött határozati javaslatokról

A szavazatok beérkezésének határideje az ülés tervezett időpontja, azaz 2020. március 26. (csütörtök) 17:00 óra

NAPIREND:

1. A Leányfalu Termálfürdő Kft. havi jelentése a folyószámlahitel állásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

2. Döntés tagi kölcsön nyújtásáról, illetve a Termálfürdő hitelfelvételének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

3. Döntés a 29/2020. (II. 27.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról, valamint az új ügyvezető megbízási szerződésének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

4. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

5. Előzetes véleménynyilvánítás a Váci Tankerületi Központ intézményi átszervezésre vonatkozó döntésével kapcsolatban

Előterjesztő: Adorján András polgármester

6. Döntés a Leányfalusi Civil Egylet, a Hóvirág Nyugdíjas Klub, a Polgárőrség, az 1004. számú Szent Anna Cserkészcsapat, a Vöröskő Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi beszámolóinak, valamint Vadkacsa Egyesület 2020. évi egyedi támogatására vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester és a civil szervezetek képviselői

7. Javaslat a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 2019. évben Leányfalun végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Spáth Gottfriedné egyesületi elnök

8. Javaslat a „Leányfalu Nagyközség Pedagógiai Díj” alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, bizottsági elnök, valamit Nyíri Csaba képviselő, bizottsági elnökhelyettes

9. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző

10. Javaslat a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző

11. Javaslat a köztisztaságról, a települési környezetfenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző

12. Javaslat a helyi képviselők és a képviselő-testület bizottsági elnökei és bizottsági tagok, valamint tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 16/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző

13. Javaslat a lakossági szennyvízcsatorna bekötés előtt fizetendő közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 13/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző

14. Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

15. Tájékoztató a Képviselő-testület 2020. februári ülésein meghozott határozatainak, illetve megalkotott rendeleteinek végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester

Leányfalu, 2020. március 23.

Adorján András s.k.

polgármester

bottom of page