top of page

Tájékoztató - Tűzgyújtás

PEST VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

VÁC KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG


TÁJÉKOZTATÓ


A SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIRŐL


Vác, 2023. március 27.Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak majd szabadtéri

programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban

keletkező tüzek megelőzésére.

A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz,

különösen erős szél esetén.

A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor

előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és

a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet,

illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri

égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély

beszerzése mellett – megengedi.

Az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős

miniszter hirdetheti ki, melyről az alábbi helyeken lehet tájékozódni:

www.katasztrofavedelem.hu és a www.erdotuz.hu weboldalon.

A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a

fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők

a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a

parlag- és gazégetés is.

A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről az interaktív erdőtérképen találhat

további információkat.

A szabadtéri tűzgyújtás esetei és tennivalók: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

(továbbiakban OTSZ) rendelkezései alapján:

 Irányított égetés – Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan

tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést

végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi

koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az

illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell

jelenteni.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt

azonnal el kell oltani.

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és

robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a

parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a

tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló

gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter

szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban

okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok,


facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres

védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik

szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő

létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy

mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az

előzőekben leírt szabályokat kell alkalmazni.

 Avar és kerti hulladék égetése: Ha jogszabály másként nem rendelkezik a lábon álló

növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a

külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri

égetése tilos. (jelen információk alapján 2022. első felében hatályban maradhatnak a

régi önkormányzati rendeletek, vagy a kérdéskört újak szabályozhatják, de fő szabály

a tiltás lesz),

Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti

rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen,

napokon és módon szabad. Amennyiben nincs rendelet, akkor az OTSZ alapján tilos

az égetés.

 Bográcsozás, sütögetés: (tűzveszélyes tevékenység) Tűzgyújtási tilalom idején is

megengedett a szalonna sütés, bográcsozás saját belterületi ingatlanon, amennyiben az

időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik, a szükséges óvintézkedések megtétele, vagyis

a tűz eloltásához szükséges eszközök, anyagok biztosítása mellett.

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tevékenységet

befejezték, azt azonnal el kell oltani.

A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt

ne jelentsen.

Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és minden olyan

körülményt meg kell szüntetni, ami további tüzet okozhat, pl. a parázslást, izzást -

vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető

vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát.

Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni:  

 Tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül.

 Legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag (víz, homok, tűzoltókészülék).

 Gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát,

vasvilla).

 Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet.

 Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt a települési

önkormányzat rendeletben szabályozza. Amennyiben nincs ilyen rendelet, tilos az

égetés. Az önkormányzati rendeletek meghatározzák az égetés napját vagy napjait, valamint

az időkeretet is. Más időpontban tüzet gyújtani tilos!

 A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amelyet a

munkálatok előtt öt nappal kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelem területi

szervnél írásban jelezni.

 Baj esetén hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét.

 A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérően végzett tűzgyújtási

tevékenység miatt a jegyző, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot

szabhat ki.


Vác, 2023. március 27.


Babella Tamás tű. őrnagy

hatósági osztályvezető

bottom of page