top of page

Tájékoztató - bizottsági ülésről

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Egészségügyi és Szociális Bizottság

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Egészségügyi és Szociális Bizottsága


ZÁRT ülésére


2021. június 24. napján (csütörtökön) 10:00 órára


Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

A zárt ülés napirendje:


1. Szociális támogatás iránti előterjesztések (9 darab)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Egyebek


Leányfalu, 2021. június 21.
Balláné Rák Éva s.k.

elnök


bottom of page