top of page

Tájékoztató - Bizottsági ülésről

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testülete, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága


TÁJÉKOZTATÓ

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága


2020. december 10. napján (csütörtökön) 19:00 óráig az alábbi előterjesztések vonatkozásában tesz

- elektronikus úton - határozati javaslatot a


Polgármesternek:


1. Tájékoztató a Klein-villa ingatlanfejlesztési pályázat megvalósulásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Tájékoztató a Leányfalu Lapja megjelenésének pénzügyi kérdéseiről (hirdetések, bevételek, kiadások stb.)

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Iker Zsuzsanna PGTB elnök


3. *Tájékoztató a Leányfalu Termálfürdő beruházásának helyzetéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. *Tájékoztató a Leányfalu Termálfürdő Kft. gazdasági helyzetéről

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető


5. Tájékoztató a nyertes pályázatok 2020. évben történő megvalósulásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


6. Egyebek*A 3. és 4. témák megbeszéléséhez Balogh Zoltán, a Termálfürdő ügyvezetője 18.00 órától tud csatlakozni.


Leányfalu, 2020. december 7.


Adorján András s.k. Iker Zsuzsanna s.k.

polgármester elnök

bottom of page