top of page

Tájékoztató - Bizottsági ülésről

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Egészségügyi és Szociális Bizottság

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Egészségügyi és Szociális Bizottsága2020. december 03. napján (csütörtökön) 19:00 óráig az alábbi előterjesztés vonatkozásában tesz

- elektronikus úton - határozati javaslatot a


Polgármesternek:


1. Szociális támogatás iránti előterjesztések – zárt (1 darab)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Döntés a 2020. évi szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmekről - zárt

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. A behajthatatlannak minősíthető étkezési díjhátralékkal rendelkező családok támogatása - zárt

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. EgyebekLeányfalu, 2020. november 30.


Balláné Rák Éva s.k. elnök


bottom of page