top of page

Tájékoztató - Bizottsági ülésről

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottsága


2020. december 03. napján (csütörtökön) 19:00 óráig az alábbi előterjesztések vonatkozásában tesz

- elektronikus úton - határozati javaslatot a


Polgármesternek:


1. LEÁNYFALU LAPJA indításával kapcsolatos tennivalók

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Krakkó Ákos KKKB tag


2. Előterjesztés Prózaíró pályázat kiírásáról – „2020 – az én karácsonyom a veszélyhelyzet árnyékában” címmel

Előterjesztő: Nyíri Csaba elnök és Bedő Szilvia könyvtáros, helytörténész (Ravasz László Könyvtár)


3. Az adventi, karácsonyi és újévi kulturális alkalmakról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Szelekovszky Beáta intézményvezető


4. Előterjesztés Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 2020/21. nevelési évre vonatkozó munkatervéről

Előterjesztő: Szabóné Kaszás Gabriella intézményvezető


5. Egyebek
Leányfalu, 2020. november 30.


Nyíri Csaba s.k. elnök


bottom of page