top of page

Tájékoztató - Bizottsági ülésről

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési BizottságaLeányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága


2020. november 19. napján (csütörtökön) 19:00 óráig az alábbi előterjesztések vonatkozásában tesz

- elektronikus úton - határozati javaslatot a


Polgármesternek:


1. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Leányfalu Nagyközség 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletének 2. számú módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról szóló 6/2014. (III. 5.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Javaslat a fás szárú növények védelméről szóló …/2020. (X...) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Elnöke


4. Javaslat a Faluház és Ravasz László Könyvtár Leányfalu Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára, új SZMSZ alkotására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Döntés a Leányfalui Hírek információs havi lap 2021. évi kiadásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Krakkó Ákos KKKB tag


6. Döntés a kiemelt művészegyüttesek támogatására fordítandó keretösszeg felosztásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Szelekovszky Beáta intézményvezető


7. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának intézményeiben dolgozók jutalmazására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


8. Egyebek


Leányfalu, 2020. november 13.

Iker Zsuzsanna s.k.

elnök

bottom of page