top of page

Tájékoztató - Bizottsági ülésről

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Egészségügyi és Szociális Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Egészségügyi és Szociális Bizottsága

2020. november 12. napján (csütörtökön) 19:00 óráig az alábbi előterjesztés vonatkozásában tesz

- elektronikus úton - határozati javaslatot a

Polgármesternek:

1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához benyújtott pályázat elbírálása (ZÁRT)

Előterjesztő: Adorján András polgármester

Leányfalu, 2020. november 11.

Balláné Rák Éva s.k.

elnök

bottom of page