top of page

Tájékoztató Bizottsági ülésről

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottsága

2020. november 12. napján (csütörtökön) 19:00 óráig az alábbi előterjesztések vonatkozásában tesz

- elektronikus úton - határozati javaslatot a

Polgármesternek:

1. A Faluház és Ravasz László Könyvtár Leányfalu Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, új SZMSZ alkotása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

2. Döntés a Leányfalui Hírek információs havi lap 2021. évi kiadásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Krakkó Ákos KKKB tag

3. Tájékoztató a kulturális intézményeinkben 2020. október hónapban megvalósult, valamint az elkövetkezendő időszakban tervezett programokról

Előterjesztő: Szelekovszky Beáta intézményvezető

4. Döntés a kiemelt művészegyüttesek támogatására fordítandó keretösszeg felosztásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Szelekovszky Beáta intézményvezető

5. Egyebek

Leányfalu, 2020. november 9.

Nyíri Csaba s.k.

elnök

bottom of page