top of page

Tájékoztató


Előterjesztések

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága,

valamint

Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottsága


TÁJÉKOZTATÓ

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága, valamint a Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottsága együttes üléséről


2021. február 18. napján (csütörtökön) 19:00 óráig az alábbi előterjesztések vonatkozásában tesz

- elektronikus úton - határozati javaslatot a


Polgármesternek


A Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság önálló napirendi pontjai:


1. Előterjesztés Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 2020/21. nevelési évre vonatkozó munkatervéről

Előterjesztő: Szabóné Kaszás Gabriella intézményvezető


2. Tájékoztató az Értéktár Bizottság üléséről

Előterjesztő: Nyíri Csaba KKKB elnöke


3. Döntés a Leányfalu Díszpolgára kitüntető cím, a Leányfaluért Emlékérem, valamint a Leányfalu Ifjú Tehetsége kitüntető cím odaítélésének kiírásáról

Előterjesztő: Nyíri Csaba KKKB elnöke


4. A bölcsőde pályázathoz készülő tervezői munkaközi anyagok bemutatása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


PGTB és KKKB együttes ülés napirendi pontjai:


5. Döntés a Leányfalusi Civil Egylet és tagegyesületei, valamint a Polgárőrség, a Hóvirág Nyugdíjas Klub, és az 1004. számú Szent Anna Cserkészcsapat 2020. évi beszámolójának az elfogadásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, civil szervezetek képviselői


6. Beszámoló a Termálfürdő önköltség számításáról, a gazdasági helyzetéről, a 2021. évre vonatkozó üzleti tervéről és a pályázatok megvalósulásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Balogh Zoltán ügyvezető


7. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló …/2021. (...) számú önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


Leányfalu, 2021. február 15.


Iker Zsuzsanna s.k. Nyíri Csaba s.k.

PGTB elnök KKKB elnök

bottom of page