top of page

Tájékoztató

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

PolgármestereTÁJÉKOZTATÓ

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete2021. január 28. napján (csütörtökön) 19:00 óráig az alábbi előterjesztések vonatkozásában tesz

- elektronikus úton - határozati javaslatot a


Polgármesternek

NAPIREND:1. Beszámoló a Termálfürdő önköltség számításáról, a gazdasági helyzetéről, a 2021. évre vonatkozó üzleti tervéről, a pályázatok megvalósulásáról, a kútépítésről, valamint a Balogh Team Dunakanyar Boksz Egyesülettel való egyezségről

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Balogh Zoltán ügyvezető


2. Döntés a Termálfürdő öltözőjének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról és a közbeszerzési szakjogász kiválasztásáról

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző


3. Döntés a WhiteBox Visual Kft. 2022. évre szóló szerződésének megkötéséről

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Elnöke


4. Javaslat a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 2021. évi nyári zárásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Javaslat az önkormányzat illetékességi területén alkalmazott helyi adókról szóló 15/2016. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról szóló 6/2014. (III. 5.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


7. Javaslat a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


8. A közterületi faápolásra beérkezett komplex árajánlatok megvitatása és döntés a szerződéskötésről

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Elnöke


9. Tájékoztató a pályázatokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. Tájékoztató a Szentendrei Rendészeti Igazgatósággal kötendő rendészeti feladatok ellátására vonatkozó társulási szerződésről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


11. Döntés Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és a Pilis Dunakanyari Hírmondó közötti 2021. évi együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


12. Egyebek

- tájékoztatás az iskolai és óvodai étkező bővítésére vonatkozó tervezői elképzelésekről;

- komposztálás; szemétlerakás – vadkamera.Leányfalu, 2021. január 25.
Adorján András s.k.

polgármesterbottom of page