top of page

Tájékoztató

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Egészségügyi és Szociális BizottságTÁJÉKOZTATÓ


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Egészségügyi és Szociális Bizottsága2021. január 21. napján (csütörtökön) 19:00 óráig az alábbi előterjesztés vonatkozásában tesz

- elektronikus úton - határozati javaslatot a


Polgármesternek:

1. Javaslat a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról - nyílt

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Szociális támogatás iránti előterjesztések – zárt (3 darab)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. EgyebekLeányfalu, 2021. január 18.
Balláné Rák Éva s.k.

elnök


bottom of page