top of page

PONTOSÍTÁS AZ ADÓHÁTRALÉKOSOK LISTÁJÁBAN

A Leányfalui Hírek márciusi számában megjelent az ADÓHÁTRALÉKOSOK LISTÁJA. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában az egyszázezer forintot - természetes személyek esetében az ötvenezer forintot - elérő, kilencven napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.

A Képviselő-testület döntése értelmében a lista azon természetes személyek és gazdasági társaságok neveit tartalmazta, akik/amelyek 90 napon túli, 100.000.- Ft feletti, folyamatosan fennálló, lejárt esedékességű adóhátralékot halmoztak fel Leányfalu adóhatóságával szemben.

A táblázatban szerepelt Dr. Tahy Nóra Andrea 321 440 Ft tartozása is, aki jelezte, hogy tévesen jelent meg a tartozása a táblázatban. Az egyeztetés során kiderült, hogy a tartozás abból keletkezett, hogy a 2019. évi átutalásnál egy másik adószámlát jelölt meg kedvezményezettnek. A technikai pontosítás megtörtént. Dr. Tahy Nóra Andreának tehát nincs tartozása az önkormányzat felé.

Emellett tájékoztatjuk Önöket, hogy időközben a Quaestour Utazásszervező Kft. is rendezte Hivatalunk felé elmaradását.

Tisztelettel,

Filep Julianna jegyző

bottom of page