top of page

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató az önkormányzati munkáról április 7-én, kedden

Kedves Leányfalusiak! Az alábbiakban az önkormányzati munkáról kívánom tudósítani Önöket, de előbb néhány szóban a ragályhelyzetről nyújtok tájékoztatást. Az egészségügyi helyzet nem változott az elmúlt napokban Leányfalun. Fertőzött személyről nem tudunk, két személy van hatósági vesztegzár alatt, akik külföldről tértek haza, tünetekkel nem rendelkeznek, a helyi körzeti megbízott ellátja az ezzel kapcsolatos szükséges feladatokat. Két személyről van tudomásuk, akik önként tartózkodnak házi karanténban, mindketten jól vannak, egyikük esetében sincs jele fertőzöttségnek. A korábban leányfalui lakhellyel rendelkező, de Budapesten tartózkodó koronavírussal fertőzött személy is jól van már. Az egyik polgárunk által adományozott 1000 db mosható textil szájmaszkot ingyenesen szétosztottuk a rászorultaknak és az igénylőknek. Már csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre a Polgármesteri hivatalban, akinek szüksége van rá, kérjük jelezze a koronavirus@leanyfalu.hu címen, vagy telefonon keresse a Polgármesteri hivatal munkatársait, engem is hívhat a +36 70 947 4043-as telefonszámon.

Az operatív munka megkönnyítésére létrehoztuk a koronavirus@leanyfalu.hu címet, ide várunk helyi szinten minden járvánnyal kapcsolatos üzenetet, segítségkérést, kérést, felajánlást, ötletet, információt. Természetesen a többi elérhetőségünk is működik. Itt hívom fel figyelmüket, hogy a Polgármesteri hivatal folyamatosan működik, de munkatársaink felváltva tartózkodnak benn a hivatalban, illetve dolgoznak otthonról is, ezért most elsősorban a mobil telefonjaikon érdemes keresni őket. Elérhetőségeiket megtalálják a https://www.leanyfalu.hu/hivatali-elerhetosegek internetes címen. Felhívásunkra sokan jelentkeztek önkéntesnek, egyelőre nincs szükség több jelentkezőre. Köszönjük aktivitásukat. A visszajelzések alapján Leányfalun nagyon jól működik az önszerveződő önkéntesség is, sok idős lakónk jelezte, hogy szomszédjaiktól kapnak segítséget. Ez a legjobb megoldás, hiszen ez igényli a legkevesebb szervezést. Továbbra is bátorítjuk Önöket, forduljanak egymáshoz bizalommal, kérjenek és ajánljanak bátran segítséget egymásnak, szomszédjaiknak! Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Jelenleg már több mint, 50 idős és / vagy beteg ember számára szállítunk meleg ebédet az óvoda konyhájáról. Az ételkihordás alkalmaival jegyző asszony vagy aljegyző úr is ott van, így ők gyógyszerek kiváltásában, csekkek befizetésében is segítséget nyújtanak. A beérkező panaszok, kérések, felajánlások koordinálására létrehozott email címen, koronavirus@leanyfalu.hu folyamatosan válaszolunk és segítséget nyújtunk. Köszönjük a felajánlott segítségeteket.


Ami az önkormányzati munkát illeti: a múlt hét folyamán egyeztettem a környékbeli, tapasztalt polgármesterekkel, kikértem véleményüket. Náluk március 11. után nem tartottak testületi üléseket, hanem önállóan hoztak polgármesteri határozatokat. A szomszédos települések SZMSZ-ében nincs benne az elektronikus úton történő szavazás lehetősége, Leányfalunak benne van. Ennek alapján március végén email-ben kértem ki a képviselő-testület véleményét a szükséges döntésekhez. E lépésünk helyességét alátámasztotta a kormánytól kapott április eleji állásfoglalás. Az állásfoglalás szerint a veszélyhelyzet időszakában – a kivételeket képző kivételes intézkedéseken kívül - minden ügyben a polgármester visel felelősséget, ezért a képviselő-testület munkája akár mellőzhető is. A márciusban hozott testületi döntéseket nem kell érvényteleníteni, de polgármesteri határozattal kell megerősíteni. Ennek megfelelően jártunk el. Ez vonatkozik a rendeletekre is, melyeket polgármesteri rendeletekkel lehet megváltoztatni, megerősíteni. Tehát a veszélyhelyzet időszakában polgármesteri határozatokkal és a polgármesteri rendeltekkel kell irányítani a települést. Ez ugyanakkor továbbra sem zárja ki annak lehetőségét, hogy a polgármester kikérje a képviselők véleményét elektronikus formában. A döntést azonban minden esetben a polgármesternek kell meghozni, és a polgármesternek kell vállalni a felelősséget a döntésekért. Ezért az is jogszerű és törvényes, ha a testületi véleménnyel ellentétes döntést hoz a polgármester. A veszélyhelyzet megszűnése után a polgármester által hozott határozatok és rendeletek megváltoztatására azonnal lehetősége nyílik a képviselő-testületnek, de nem visszamenőleges hatállyal. Az állásfoglalásból az is kiderül, hogy a veszélyhelyzet időszakában elsősorban a veszélyhelyzet elhárítására, illetve mérséklésére kell törekednie a polgármesternek. Így a folyó ügyekből csak a legfontosabbakat, illetve a halasztást nem tűrőket kell menedzselni. Leányfalun így tehát most csak a munkatervben előirányzott, és törvényileg előírt lépéseket vagyunk kötelesek megtenni, és ezen döntések meghozatalához fogom kikérni a képviselők véleményét. A polgármesteri határozatok és rendeletek ugyanolyan publicitást fognak kapni, mint korábban a testületi döntések, tehát utólag megjelentetjük a honlapon. Természetesen amennyiben lehetséges és az előre tervezhető, szeretnénk tartani az eddigi transzparenciát, miszerint az előterjesztéseket is nyilvánossá tesszük 3 nappal korábban a honlapon. A képviselők és a külsős bizottsági tagok véleményét pedig elektronikusan ki fogom kérni.

Röviden kitérnék a település költségvetési helyzetére is: nem túl rózsás. Ma kaptuk meg az értesítést, hogy a településen beszedett gépjárműadó eddig nálunk maradt 40%-át is be kell fizetnünk a központi kárenyhítő alapba. Ez közel 20 millió forint mínuszt jelent. A Termálfürdő ebben a helyzetben az egyik legnehezebb kérdés. Ameddig engedhettük, fogadott vendégeket, de amikor szükségessé vált üzemszünetet rendeltünk el. A több mint 20 fő állományban tartásával minden nap komoly negatívumot termel, ami az önkormányzat költségvetését terheli, hiszen az önkormányzat tulajdona. A két hete ültünk le a dolgozókkal, és sikerült velük megegyezni csökkentett béren való tartásukról a május végéig. Aztán majd meglátjuk mi lesz… A következő időszakban karbantartási munkálatokat, egyszerűbb felújításokat fognak végezni a dolgozók, de sajnos mivel nincs bevételük, így komolyabb beruházásokra sem kerülhet sor. A legégetőbb kintlévőségek fedezésére 23 millió Ft hitelt nyújtottunk számukra azzal a kikötéssel, hogy keresnek kedvező hitelkonstrukciókat a piacon, és egy 50 milliós hitelt próbálnak felvenni, melyből visszaadják számunkra a 23 millió forintot. Ez annál is fontosabb, mert az önkormányzati egyéb bevételei is jelentősen csökkenni fognak, számíthatunk az idegenforgalmi adó kiesésre, az iparűzési adóelőlegek visszafizetésére, adófizetési hajlandóság visszaesésére, illetve az állami normatívák további átcsoportosítására is. Emellett már most folyamatosan érkeznek a lakosság részéről a szociális alapon történő segélykérések, erre is többet kell majd áldoznunk. Tehát minden kiadásunkat vissza kell fogni.


Bízunk benne, hogy Magyarország Kormányának gazdaságvédelmi segítségnyújtásából megfelelő kárpótlást kapunk, hogy ne kerüljünk komolyabb bajba.


Kedves Leányfalusiak! Igyekszünk mindent a legjobb tudásunk szerint a járvány megfékezése érdekében végezni. Mindannyian nehéz napok, hetek, talán hónapok elé is nézünk. Kérem Önöket, hogy viseljék türelemmel e nehéz időket, maradjanak otthon, és amennyire tehetik, kerüljék a személyes találkozásokat. Gondoljanak bele, milyen szerencsések vagyunk, hiszen Leányfalu természeti szépsége egy kis kárpótlást nyújt a bezártság elviseléséhez: pompás napsütésben, virágzó fák között készülhetünk húsvét ünnepére!

Tisztelettel, Adorján András polgármester

bottom of page