top of page

Polgármesteri tájékoztató

Kedves Leányfaluiak!


A Képviselő-testület július 23-i ülésén döntött a kerti hulladékok égetésének kérdésében. Mint ismeretes, a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel tiltottuk meg márciusban Leányfalun a kerti hulladékok égetését. ( Ezúton is köszönjük, hogy ilyen fegyelmezetten betartották a tilalmat, és csak elvétve történt kerti füstölés a három hónap alatt.) Időközben az Országgyűlés elfogadta azt a törvényt, mely szerint 2021-től országosan tiltott lesz ez a tevékenység. Ezt a tényt figyelembe véve a Képviselő-testület kompromisszumos megoldást szavazott meg: augusztustól minden hónap utolsó péntekén még engedélyezi a nem komposztálható, száraz kerti hulladékok égetését.

Dátum szerint: augusztus 28., szeptember 25., október 30., november 27.


Ezen a napokon reggel 08 órától este 19 óráig engedélyezett a kerti hulladékok égetése, de kérjük továbbra is csak a környezetet nem szennyező és nem is komposztálható kerti hulladékokat tüzeljék el. Célszerű az eltüzelni szándékolt hulladékot letakarni, hogy ha esős napok előzik meg a kijelölt pénteket, akkor is száraz legyen az elégetendő kerti hulladék.


Természetesen grillezni, szalonnát sütni, bográcsozni továbbra is lehet. Január elsejétől országosan tiltva lesz a kerti égetés, tehát Leányfalu területén sem lehet majd égetni. Kérjük, hogy a következő hónapokat mindenki arra használja fel, hogy felkészül az égetésmentes életre. Amit csak lehet, igyekezzünk saját telkünkön komposztálni, mindenképpen ez lesz a hosszútávú megoldás. A hulladékkezelő FKF továbbra is minden szerdán reggel ingyenesen elszállítja a reggel 6 óráig szabályszerűen, 1 méteresre vágott, kötegelt zöld nyesedéket, ágakat. Emellett az erre a célra forgalmazott FKF Agglomeráció feliratú zsákokban kihelyezett zöldhulladékot is elszállítja. Ez a zsák megvásárolható a Polgármesteri Hivatalban minden hónap 2. hétfőjén 14-18 óra között, illetve a „Gazdaboltban” (2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 106.). Ha bármilyen észrevételük, panaszuk van, hívják a Szolgáltatót: telefonos ügyfélszolgálata: 06-1/459-6722, ingyenesen hívható zöldszám: 06 80 353 353, e-mail: ahk@fkf.hu


Bármilyen más zsákban tilos kihelyezni hulladékot! A zöldhulladék illegális elhelyezése szigorúan büntetendő! Ügyeljünk a patakpartok és vízmosások, a Duna-part, az erdő tisztaságára; a kerti szerves hulladékot se helyezzünk el itt.


Más zsákban kihelyezett hulladékot a Szolgáltató nem szállít el, mivel nem fizetett érte az, aki kitette. Ezeket a ki nem fizetett zsákokat a Falugondnok Kft munkatársai kénytelenek időről – időre összegyűjteni és elszállítani az adófizetők, az Önök pénzéből. Ezért kérjük, hogy figyeljenek lakókörnyezetükre, és ha tudomásukra jut, hogy ki helyezi ki saját hulladékát illegálisan a közterületre, tegyék azt szóvá. illetve jelezzék a Polgármesteri Hivatal munkatársainak.


Emellett néhány fontos információt is megosztanék még Önökkel:


A LOMTALANÍTÁS és a vele egyszerre zajló veszélyes hulladék begyűjtés dátuma továbbra sem ismert. A Szolgáltató azt közölte, hogy a járványügyi veszélyhelyzet miatt az idei lomtalanításra valamikor ősszel fog sor kerülni. A pontos dátumot legalább egy hónappal korábban közölni fogják, és akkor tudjuk mi is közölni Önökkel.

A kommunális hulladékszállítás minden hétfőn reggel 6:00 órától történik a település egészén.

Szeptember végétől a település egészén megszűnik a zsákos hulladékgyűjtés, és csupán a Csend utca és Kálvária utca lépcsős részén marad meg. A Szolgáltató új járműveket állít szolgálatba, így a szűk utcákat is üríteni tudja majd, tehát nem kell ezekben az utcákban a későbbiekben gyűjtőpontokra vinni a szemeteszsákokat, hanem itt is a ház elé kihelyezett kukákból szállítják el majd a szemetet. Ezért ezen utcákban lakóknak szeptember végéig be kell szerezniük kukát.


Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag, fém) időpontja ismét változik, augusztustól a hónap utolsó péntekén, reggel 6:00 órától viszik el a házak elé kihelyezett szemetet, az üveghulladékot pedig a RÉV parkolóban található ún. bálványokban helyezhetik el. Műanyag hulladékot tisztított állapotban bármilyen átlátszó zsákban, papírhulladékot pedig kötegelve helyezhetnek ki az ingatlanok elé. Saját szemetünket ne tegyük más portája elé.


Ne csak a kertünket, hanem kerítésünket és a kerítésünk előtti közterületet is tartsuk rendben. A közlekedést zavaró, az útra kihajló ágakat rendszeresen nyessük. Az árkok tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége, akárcsak a hó- és síkosságmentesítés biztosítása. Az ott eldobált hulladék összegyűjtése is az ingatlan használójának kötelezettsége. Ennyivel mindenkinek hozzá kell járulnia környezete, és így az egész település rendezettebbé tételéhez. Az Önkormányzat is csak az Önök adóforintjaiból tudja ezeket a munkákat elvégeztetni, de ezáltal más fontos közcélok megvalósulásától kénytelen elvonni forrásokat.


A nem használt telkek rendben tartása is tulajdonosi kötelezettség. A Polgármesteri Hivatal folyamatosan küldi ki a felszólításokat, s eredménytelenség esetén bírságol.


Ingatlanunkon és annak környékén irtsuk a parlagfüvet; a fertőzött növényzet kezelésével, vagy égetésével gátoljuk meg terjedését.


Fakivágás – saját telken belül is - szigorúan engedélyhez kötött, az engedély nélküli favágás súlyos büntetést von maga után.

Fákra, villanyoszlopokra, buszmegállók épületére ne helyezzünk el hirdetéseket, ez is környezetszennyezés, ezért büntetendő. Bármennyire kedves állatunk kóborol is el, ez sem teszi indokolttá, hogy plakátjainkkal elcsúfítsuk környezetünket.

Zajos munka végzése (motoros sövény- és fűnyírás, fakivágás, kerti traktor működtetése, motorzajjal és/vagy kalapálással járó karbantartási, javítási, bontási, építési munkálatok) hétköznapokon 7 óra és 19 óra között, szombaton 9 óra és 15 óra, vasárnap és ünnepnapokon 10 óra és 12 óra között engedélyezett.


Gépjárműveinket saját ingatlanunkon tároljuk, autóinkkal ne közterületen parkoljunk, ne akadályozzuk a biztonságos közlekedést.

Közútjainkra 12,5 tonna feletti gépjárművek csak külön engedéllyel, és jelentős pótdíjjal hajthatnak be. Amíg építkezünk, addig is vigyázzunk utcáinkra, járdáinkra. Ne várjuk, hogy az építkezés során tönkretett közterületet az önkormányzat közpénzen állítsa helyre.


A közterület igénybevétele, bontása, közművek bekötése engedélyköteles. Közterületen tárolni, építkezni, növényt ültetni vagy kivágni kizárólag engedély birtokában lehet.

Vasárnap csak pihenésre használjuk a kertünket úgy, hogy szomszédjaink is így tehessenek. Fűnyírással, hangos rádiózással, zenehallgatással környezetünket ne zavarjuk, hangosnak ígérkező szabadtéri, kerti rendezvényünkről időben szóljunk szomszédjainknak. Este tíz óra után vegyünk vissza a hangerőből, legyünk tekintettel környezetünkre.


Egyre több a kutya Leányfalun, és ebből egyre több a konfliktus. Elszabadult kutyák összeveszése, balesetokozása egyre gyakoribb, sőt a múlt héten gyermekre is támadtak kutyák Leányfalun. Hajszálon múlt, hogy nem történt tragédia. A szabály egyértelmű: kutyát közterületen csak pórázzal szabad sétáltatni! Gondoskodjunk arról is, hogy ingatlanunk kerítése alkalmas legyen a kutya tartására. Amennyiben sokat ugató kutyát, hangos háziállatot tartunk, tartsuk úgy, hogy hangja minél kevésbé zavarjon másokat. A Dunában fürdőzők közé ne engedjünk kutyákat. Sétáltatás közben a közterületen elhullajtott kutyaürüléket a gazdi szedje össze. Ezeket az alapvető szabályokat minden felelős gazdinak be kell tartania.


Ne szemeteljünk, még cigarettacsikket se dobjunk el, hiszen az is szemét, ezt is össze kell szednie valakinek utánunk.


Köszönjünk egymásnak bátran az utcán, az üzletekben!


Minden vonatkozó rendelet és szabályozás megtalálható Leányfalu honlapján, a www.leanyfalu.hu címen. Bizonytalanság esetén a Polgármesteri Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre. Kérem Önöket, hogy törekedjünk a harmonikus együttélés normáit és a fentiekben megfogalmazott, a többség számára vállalható szabályait elfogadni és betartani azért, hogy mindannyian békében, és összhangban élhessünk egymással és egymás mellett.

Tisztelettel:

Adorján András sk.

polgármester

bottom of page