top of page

Polgármesteri köszöntő

Kérem engedjék meg, hogy az év vége közeledtével jókívánságaink előtt egy rövid számadást tartsak. Nyugodt szívvel állíthatom, hogy Leányfalu és annak önkormányzata eredményes évet tudhat maga mögött, hiszen idén a település normál működésének biztosítása mellett mintegy 135 millió forintnyi összeget tudtunk fejlesztésekre fordítani. A beruházások közül kiemelném a Klein-villa állagmegóvását és hasznosításának előfeltételét jelentő új tetőszerkezet felújítását (34 millió forint), a jelentős nagyságú útépítéseket (Pacsirta utca, a Gyöngyvirág utca – Pacsirta utca közötti szakasz, Vámossy köz, a Kürt utca alsó szakasza, a Rigó utca földes szakasza, a Mókus utca felső szakasza, illetve a Mókus utca és a Panoráma utca közötti Hársfa utca. A Szamóca utca aszfaltozását lakossági hozzájárulással hajtottuk végre.), továbbá a település északi részén a 11-es főút melletti közel 1 km hosszúságú viacolor borítású járda megépítését. Ezek a beruházások választási ígéreteimben is szerepeltek. Elkezdődtek a termálfürdő számára hosszútávon jelentős megtakarítást hozó víz- és hőtechnikai fejlesztések is, amit 33 millió forint erejéig finanszírozott az önkormányzat. Fontos lépésnek tartom, hogy megindult a termálfürdő fejlesztési koncepciójának előkészítése is. A lakosság bevonásával folyó tervezéssel nemcsak egy régi adósságot törlesztünk, de a koncepció egyben feltétele is annak, hogy hozzájuthassunk a kormányhatározatban a termálfürdő fejlesztésére megajánlott 250 millió forintos támogatáshoz. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a napokban tárgyaltam a Magyar Turisztikai Ügynökség illetékeseivel, és minden jel arra mutat, hogy hamarosan sikerül lehívnunk ezt az összeget, így megindulhat fürdőnk fejlesztése. Jelentős eredménynek tartom, hogy a Sorg-villa idén már jelentősnek mondható hasznot is termelt, esküvők, kulturális rendezvények és filmforgatások bérleti díjából mintegy 15 millió forint folyt be az önkormányzat kasszájába, és növekvő vendégforgalmat hozott a település szálláshelyeinek. Itt hívom fel figyelmüket továbbá arra is, hogy megújult a leanyfalu.hu honlapunk, amely immár okostelefonról is egyszerűen elérhető és használható. Minderről és a további beruházásokról részletesen beszámoltam a november végi közmeghallgatáson, melyet a LeanyfaluTV oldalán bárki megtekinthet.

A beruházásokon túl az önkormányzat kasszájában jelenleg mintegy 90 millió forintnyi tartalékkeret található, melyet szükség esetén pályázati önrészként használhatunk fel. Igyekeztünk tehát 2018-ban is jól gazdálkodni a ránk bízott adóforintjaikkal.

Így az év végéhez közeledvén ezúton szeretném megköszönni az Önök támogatását, és munkatársaim valamint képviselőtársaim egész éves munkáját. Bízom benne, hogy közös erőfeszítéseink gyümölcseit Önök is érzékelik.


Végezetül engedjék meg, hogy a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója és a Képviselő-testület nevében kívánjunk áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt!


dr. Filep Julianna Loszmann János Adorján András

         jegyző                                     polgármester                                 alpolgármester

bottom of page