top of page

Pedagógiai Díj

Leányfalu Nagyközség Pedagógiai Díj

Értesítjük a Tisztelt Leányfalui Polgárokat, hogy az idei esztendőtől kezdve a „Leányfaluért Emlékérem”, a „Leányfalu Díszpolgára”, valamint a „Leányfalu Ifjú Tehetsége” kitüntető címek mellett lehetőség nyílik a „Leányfalu Nagyközség Pedagógiai Díj”-ra történő jelölésre, illetve ezen elismerő díj évenkénti adományozására, az alábbiak szerint.

A díj azon személyek, illetve csoportok méltó elismerését hivatott szolgálni, akik az óvodai és iskolai oktató-nevelő munkában kiemelkedő eredményt értek el, valamint a tehetséggondozás területén magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.

Az elismerő díjból évente kettő adományozható, a képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján. Nem adományozható díj a képviselő-testület vagy állandó bizottságai tagjai részére, valamint annak, aki már korábban részesült az elismerő díjban.

Az elismerő díj adományozására – az elismert, kimagasló érdem megjelölésével – indítványt tehet:

a) a Javaslattevő Testület bármely tagja (azaz a polgármester, Leányfalu Díszpolgárai, Leányfalu Ifjú Tehetségei, valamint a képviselő-testület által kijelölt egy személy),

b) a képviselő-testület és annak állandó bizottságainak tagjai,

c) a Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola intézményvezetőjén keresztül az iskolai nevelőtestület,

d) vezetőjén keresztül az iskolai diákönkormányzat,

e) A Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha intézményvezetőjén keresztül az óvodai nevelőtestület,

f) legalább 20 fő leányfalusi lakóhellyel rendelkező választópolgár,

g) bármely – leányfalusi székhellyel rendelkező – civil szervezet.

Az elismerő díjra vonatkozó indítványokat – a korábbi felhívás szerinti kitüntető címekkel egyetemben – legkésőbb 2020. április 30-án, csütörtökön 16:00 óráig lehet benyújtani.

Kérjük, hogy az indítvány megtételekor legyenek szívesek figyelemmel lenni arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím) és az adományozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.

Az indítványokat a Javaslattevő Testületnek címezve, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.) főbejárata mellett található hivatali postaládában elhelyezve lehet benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

Az ezen elismerő díjra beérkező indítványokat is a Javaslattevő Testület fogja megvizsgálni, majd kétharmados többséggel tesz javaslatot a jelöltek személyére. E javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Az elismerő díj adományozásáról – az elismert, kimagasló érdem megjelölésével – a képviselő-testület kétharmados többséggel dönt.

A „Leányfalu Nagyközség Pedagógiai Díj” és a kitüntető címek ünnepélyes átadására a július hónap utolsó hétvégéjén tartandó falunapon kerül sor, azonban ennek részleteiről a későbbiek folyamán adunk tájékoztatást.

Leányfalu, 2020. március 19.

Adorján András s.k.

polgármester

bottom of page