top of page

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A LEÁNYFALUI TERMÁLFÜRDŐ ÜZLETHELYISÉGEINEK BÉRLETI JOGVISZONYÁRA

Frissítve: 2021. máj. 6.

A Leányfalu Nagyközség Önkormányzata a Leányfalui Termálfürdő Kft. üzemeltetésében levő Leányfalui Termálfürdő (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 142.) felújított főépületében levő mintegy 300 nm alapterületű helyiség csoportjának bérbeadására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:A pályázat és a helyiség bérlés feltételeinek rövid leírása:

A Leányfalui Termálfürdő jelenlegi főépületének rekonstrukciós munkálatai 2021 szeptemberében kezdődnek el, az építkezés befejezésének várható időpontja 2022 nyara. A beruházás egyik fő célja a fürdő szezonalitásának oldása, az ősztől tavaszig tartő időszak vendégforgalmának növelése. A beruházás során a főépület fogadó része kétszintesre bővül. Az épület jobb szárnyában új öltöző és vizesblokk kerül kialakításra. Az épület bal szárnyában szolgáltatások kapnak helyet. Az itt található 500 nm alapterületű helyiségcsoport hasznosítására keresünk bérlőket. A helyiségcsoport egyben vagy kisebb egységenként is bérbe vehető. A helyiségek méretei: A: 138,19 nm


B : 52,48 nm


1-8-ig : egyesével 12,71 nm, egyben 105,15 nm


Az üzlethelyiség belső kialakításának költsége a bérlőt terheli, de az épület körítő falai, tetőzete és külső környezete is megújul, a közmű kiállások kialakításra kerülnek, központi szellőztetés biztosítva lesz.


1., Bérleti idő: határozott időtartam (a tervezett idő 5 év)


2., Bérelhető helyiség kialakítása: a bérbeadó a helyiséget üres állapotban és a pályázati dokumentációhoz tartozó műszaki leírásnak megfelelően adja át, a bérlő a helyiség üzemeltetéséhez szükséges munkálatokat, átalakításokat saját költségén végzi el.


3., Bérleti díj konstrukció:


· Havi fix bérleti díj és

· a fix díjon felül forgalomarányos bérleti díj, amelynek mértéke nettó összforgalom után minimum 10%+Áfa

· A bérleti szerződés 5. éve után (lejárat előtt 30 nappal) a hosszabbítás lehetőségét a Szerződő Felek bérleti díj tárgyalás során egyeztetik. A bérleti szerződés sikeres tárgyalások esetén újabb 5 évre meghosszabbítható.

· Várható közüzemi szolgáltatások: áram- és vízfogyasztás az almérő alapján, valamint további várható költség a szemétszállítás és a fűtés díja. A nyertes Ajánlattevő a légtechnikai karbantartást a mindenkori szabályozásnak megfelelően elvégeztetni köteles.


4., Pályázatok értékelésénél alkalmazott értékelési szempontok:

A nyertes az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó lesz.

Értékelési szempontok:

- Megajánlott bérleti díj minimum

- Ajánlattevő pénzügyi alkalmassága

- Ajánlattevő kereskedelmi koncepciója

Az ajánlatnál az alábbiakra feltétlenül térjenek ki:

· bérlendő terület nagysága és a tervezett elhelyezkedése

· hasznosítás módja, tervezett tevékenység leírása

· hasznosítás időszaka (szezonális, egész éves)

· a bérleti szerződés minimum/maximum hossza

· ajánlott bérleti díj, annak fizetési módja

· kerthelyiség kialakításának/használatának módja (közös, egyénileg)A helyiség megtekintésének lehetősége egyeztethető és további információk kérhetők Balogh Zoltán ügyvezetőtől az alábbi elérhetőségeken:

e-mail: balogh.zoltan@leanyfurdo.hu, Tel: +36/70/6790592


A pályázatok benyújtási határideje: 2021. május 20. 16 óra

A pályázatok benyújtásának helye: Leányfalu Polgármesteri Hivatala (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Fürdőbérlemények alaprajza
bottom of page