top of page

Pályázati felhívás

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 1/2003. (I. 30.) önkormányzati rendeletének 12. §-a alapján idén is lehetőség nyílik a kiemelt művészegyüttesi státusz elnyerésére irányuló pályázat benyújtására. A pályázati felhívást az alábbiakban tesszük közzé:

Pályázati alapfeltételek:

a) a művészegyüttes legalább 3 éves múltra tekintsen vissza,

b) országos elismeréssel rendelkezzen (szereplések, kritikák, országos rendezvényeken való részvétel),

c) az együttes vezetője művészeti ágának végzett művésze, szakembere legyen,

d) a státuszra minden év november 15-ig nyújtson be pályázatot,

e) az együttesben szerepeljenek leányfalui tagok is.

A státusszal járó jogok és kötelességek:

a) az együttes működésének támogatását Leányfalu Nagyközség Önkormányzata részéről évente kell megítélni,

b) Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának, mint támogató nevének kötelező használata minden fellépésnél, reklámban, szórólapon, és Leányfalu nevének szerepeltetése az együttes nevében,

c) szertár, próbahelység, infrastruktúra (kivéve: telefonhasználat, együttes ügyintézését szolgáló postai szolgáltatás) biztosítása az Önkormányzat részéről a Faluházon keresztül történik,

d) évente legalább egy előadás bemutatása a faluban, illetve részvétel a faluünnepeken,

e) éves beszámoló készítése az Önkormányzat kulturális ügyekkel foglalkozó bizottsága számára, mely magában foglalja a művészi tevékenységről és az anyagi támogatásról szóló elszámolást, tárgyévi támogatást a következő év február 15-ig.

Benyújtási határidő: 2020. november 15.

Leányfalu, 2020. november 04.

Adorján András sk.

polgármester

bottom of page