top of page

Pályázati felhívás - Termálfürdő

Frissítve: 2019. dec. 14.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

pályázatot ír ki

a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló Leányfalu Termálfürdő Kft.

ügyvezetői állásának betöltésére


1) A munkáltatói jogkör gyakorlója: Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete


2) A munkavégzés helye: Pest megye, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 142.


3) A betöltendő munkakör megnevezése: ügyvezető


4) A pályázat benyújtásának feltételei:

- büntetlen előélet;

- egyetemi szintű fürdővezetői szakirányú végzettség, vagy

- 2000. évtől legalább 5 éves fürdővezetői szakmai gyakorlat;

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);

- B kategóriás jogosítvány;

- nettó havi fizetési igény megjelölése

- aktív korú, a nyugdíjkorhatárt még el nem érő, főállású munkavállaló


5) A jogviszony időtartama: határozott idejű, öt éves jogviszony, az ügyvezető igazgatói megbízás kezdő időpontja: 2020. március 1., megszűnésének időpontja: 2025. március 1.


6) Az elbírálásnál előnyt jelent:

- felsőfokú műszaki-vízügyi, vagy

- felsőfokú pénzügyi-gazdasági, vagy

- felsőfokú turisztikai, idegenforgalmi képesítés,

- angol vagy német nyelvtudás;

- termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatos speciális műszaki követelmények ismerete;

- öt évet meghaladó fürdővezetői vagy szállodavezetői gyakorlat;

- idegenforgalom, turisztika területén szerzett gyakorlat;

- gazdálkodó szervezet önálló vezetése, irányításában szerzett minimum öt éves tapasztalat;

- helybeli vagy közeli lakóhely


7) Bérezés és javadalmazás:

Leányfalu Termálfürdő Kft. vezető tisztségviselőjének és felügyelőbizottsága tagjainak javadalmazásáról szóló Szabályzat alapján megállapodás szerint.


8) Alkalmazás:

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkaviszonyra irányadó szabályai alapján.


9) A pályázathoz csatolni kell:

- diploma másolatot;

- részletes, fényképes szakmai önéletrajzot;

- leinformálható referencia;

- motivációs levelet;

- szakmai elképzelést a Kft. vezetésére, működtetésére;

- nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát – amennyiben rendelkezik vele;

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;

- fizetési igényt;

- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek;

- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálására nyilvános Képviselő-testületi ülésen kerül sor;

- nyilatkozatot, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;

- összeférhetetlenségi nyilatkozat arról, hogy az ügyvezetői igazgatói feladatok ellátásának nincsen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti akadálya.


10) A pályázat benyújtási határideje: 2020. január 31. 12:00 óra


11) A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat bizottság értékeli és meghallgatja a kiválasztott jelölteket, majd ezt követően a Képviselő-testület 2020. februári ülésén dönt a pályázat elnyerőjének személyéről. A pályázat lefolytatása után minden résztvevő tájékoztatást kap a döntés eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa.


12) A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Leányfalu, Termálfürdő Kft. pályázati dokumentáció ügyvezetői álláshelyre”


13) Főbb tudnivalók a Leányfalu Termálfürdő Kft-ről:

- A cég alapításának éve: 2003.

- Törzstőkéje: 46 millió Ft

- Honlap elérhetőség: www.leanyfurdo.hu

- A Termálfürdő Kft. ügyvezetőjének kinevezésről Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, a munkáltatói jogokat az Önkormányzat képviseletében Leányfalu Nagyközség Polgármestere látja el.

- Jelenleg kiszervezett tevékenység: könyvelés.

- A cég 2018. évi beszámolóját, mérlegét, könyvvizsgálói jelentését, vezetői összefoglalóját a Képviselő-testület a 2019. május 30-i ülésén fogadta el a 93/2019. (V. 30.) számú, valamint a 94/2019. (V. 30.) számú határozatával.

- A cég javadalmazási szabályzatát a 34/2016. (III. 31.) számú határozatával állapította meg a Képviselő-testület.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adorján András polgármester nyújt a +36 70 947 4043-as telefonszámon.


14) A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

· www.leanyfalu.hu – 2019. december 13.;

· helyben szokásos módon – 2019. december 13.;

· Profession.hu;

· járási, megyei lapok (Pilis-Dunakanyari Hírmondó)

bottom of page