top of page

Pályázat - Csend utca 11.


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

POLGÁRMESTER

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

Telefon: 06-(26)-580-152


polgarmester@leanyfalu.hu
FELHÍVÁS


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére:


Cím

Terület

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése

Övezeti besorolás

vételi ár minimuma

Leányfalu,

129 hrsz.

Csend utca 11.

576 m2

kivett hétvégi ház, udvar

Lke-ü1

11.965.000.-Ft


A vételi ajánlatokat a Hivatal Iktatójába folyamatosan lehet benyújtani az első érvényes ajánlat beérkezésének a Képviselő-testület által történő elfogadásáig.


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.), mint Kiíró (a továbbiakban: "Önkormányzat") nyilvános felhívást tesz közzé ingatlan értékesítésére.


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 36/2021. (IV.26.) határozata alapján – a Képviselő-testület előzetes támogatásának birtokában – kerül az ingatlan értékesítésre.


Ajánlattételre jogosult minden természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, azzal a feltétellel, hogy az ajánlattevőnek az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn.


Az ingatlan értékesítése a legmagasabb ajánlatot tevő részére történik, melyről a végső döntést az Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg.

Amennyiben több ajánlat érkezik be egyidőben, úgy az Önkormányzat számára a legkedvezőbb ajánlattevővel kezdi meg a Polgármester az egyeztetéseket az adásvétel megkötése céljából.


Mellékletek:

- Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 36/2021. (IV.26.) határozata

- Ingatlanforgalmi értékbecslésLeányfalu, 2021. április 27.Adorján András

polgármester


1. sz. melléklet - 36-2021 határozat Csend utca 11. sz. alatti ingatlan értékesítésre kijelölés


2. sz. melléklet - Ingatlanforgalmi értékbecslés Csend utca 11.bottom of page