top of page

Pályázat - Bursa Hungarica


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - 2021.


Tisztelt Pályázók!


Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete idén is döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat aktuális, 2021. évi fordulójához.


Az önkormányzati „A” és „B” típusú pályázati felhívások Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának honlapján, a

„POLGÁRMESTERI HIVATAL – PÁLYÁZATOK –

BURSA HUNGARICA 2021”

menüpontban érhetőek el.


Az Ösztöndíjpályázatról az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján (www.emet.gov.hu) olvashatnak részletesen.


A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (Eper-Bursa rendszer) – amennyiben azzal még nem rendelkezik – egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelynek elérése a következő: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx


Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.


A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.


A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes a Leányfalui Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál kell benyújtani személyesen, vagy postai úton

2020. november 5-ig.

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük a pályázókat, hogy a pályázati űrlapjukon szíveskedjenek feltüntetni a telefonos elérhetőségüket.

A pályázatokkal kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre személyesen, a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében, valamint a 06-26-580-152-es telefonszámon.


Sikeres pályázást kívánunk!Az önkormányzati „A” és „B” típusú pályázati felhívások

együttes közzétételének napja: 2020. október 5.


"A" típusú kiírás megtekintése

"B" tíousú kiírás megtekintése

bottom of page