top of page

Népszámlálás 2022

2022-ben tizenhatodik alkalommal kerül sor hazánkban népszámlálásra. Leányfalun –

előzetes becslés szerint – 1440 lakást és 4 intézeti címet (működő és jelenleg bezárt, egykori

idősotthonok), valamint 3946 főt fog érinteni az adatszolgáltatási kötelezettség.

A népszámlálás akkor eredményes, ha pontos képet ad hazánk lakosságáról. Ezért is fontos,

hogy a népszámlálásban mindannyian részt vegyünk, ami egyébként a népszámlálásról szóló

2018. évi CI. törvény szerint kötelességünk is.

Kérdőívet kell kitölteni

 mindenkiről, aki Magyarországon él;

 azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak;

 a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. A lakásadatok segítségével

pontos képet kaphatunk a háztartások lakáskörülményeiről. Összeírásra kerül az ország

területén minden

 lakás,

 lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,

 közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény.

Minden háztartásban ki kell tölteni egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet, ahányan a

lakásban laknak.

Fontos, hogy az üresen álló lakásokról is ki kell tölteni a kérdőívet.

A kérdőíven az alábbi információk megadását kérjük

a lakással kapcsolatban:

 a lakás címe,

 építési éve,

 falazata,

 a lakáshasználat formája (pl. rendszeresen, idényszerűen, üres),

 a lakás tulajdoni jellege,

 helyiségeinek száma,

 a lakás alapterülete,

 közműellátottsága, felszereltsége,

 a lakásban lakó személyek száma.

A kérdőív kérdései a személyekre vonatkozóan:

 név,

 nem,

 születési idő,

 lakcímek,

 korábbi külföldi tartózkodás,

 állampolgárság,

 nyelvtudás,

 nemzetiséghez tartozás, anyanyelv, családi, baráti közösségben használt nyelv,


 vallás,

 családi állapot,

 született gyermekek száma és születési idejük,

 a családban betöltött szerep (pl. férj, feleség, gyermek),

 iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség,

 digitális jártasság,

 gazdasági aktivitás (foglalkozás, munkáltató fő tevékenysége, munkavégzés helye),

 munkavégzéssel, tanulással összefüggő napi közlekedés,

 egészségi állapot, fogyatékosság.

A kérdésekre a válaszadás kötelező, de a nemzetiségre, az anyanyelvre, a családi, baráti

közösségben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra és a fogyatékosságra

vonatkozó kérdések megválaszolása önkéntes.

A népszámlálás adatfelvételének eszmei időpontja 2022. október 1. nap 0 óra, az

adatszolgáltatónak az erre az időpontra jellemző állapot szerint kell megválaszolnia a kérdőív

kérdéseit. A népszámlálás végrehajtását megelőzően, 2022. szeptember 15. és szeptember 30.

között a népszámlálás összeírási körébe tartozó valamennyi címre megérkezik a

népszámlálásról szóló felkérőlevél. A levél tartalmazni fogja a népszámlálással kapcsolatos

legfontosabb információkat, az adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztatást, a

válaszadás módjának lehetőségeit, valamint az internetes kitöltéshez szükséges belépési

kódot. A népszámlálás nem a bejelentettség szerinti, hanem a tényleges élethelyzetet méri fel.

Az, hogy kik élnek az adott lakcímen, a kitöltött kérdőívekből derül majd ki, előzetesen nem

ismert, ezért a felkérő levél nem névre szól, csak a lakás címe (házszámig) szerepel a

címzésben.

A népszámlálásra 2022. október 1. és november 28. között kerül sor, ez az időszak

három kisebb részre tagolódik:

2022. október 1. és 2022. október 16. között, az internetes önkitöltési időszakban az

adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási

kérdőíveket. Az online kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer október 16. éjfélig fogadja. Kérjük,

hogy akinek módja van rá, éljen ezzel a lehetőséggel, mert a sikeres internetes kitöltéssel

elkerülik a számlálóbiztos fogadásának kötelezettségét, illetve csökkentik a

számlálóbiztosokra háruló munka terhét!

2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ekkor

az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által

teljesíthető. A számlálóbiztosok azokat a címeket (háztartásokat) keresik fel, ahonnan az

önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív. A számlálóbiztosok a sikeres

kapcsolatfelvételt követően elektronikus eszközön valamennyi, a címen életvitelszerűen élő

háztartástagról kitöltik a népszámlálási kérdőíveket. Településünkön 13 számlálóbiztos fogja

végezni ezt a feladatot, akik főként hivatali dolgozók.

2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírásra. Ebben az

időszakban már csak azon személyeket írjuk össze, akik a számlálóbiztosok általi interjú

keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor a kötelezettségüket

addig nem teljesítő személyeknek jelentkezniük kell a helyi népszámlálási felelősnél a

Polgármesteri Hivatalban (Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.), akinek gondoskodnia kell az

ő összeírásukról is.


A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás kötelező. Az adatszolgáltatók

kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni. Az

adatgyűjtés a modern kor igényeinek megfelelően interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével,

valamint elektronikus eszközt használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg,

papíralapú kérdőívek nélkül.

A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos háztartásban körülbelül 30 percet vesz igénybe.

Ezúttal is nyomatékosan felhívom a figyelmet a házszámot jelző táblák kihelyezésének

fontosságára! Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek

elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 23/2014. (XII.18.) rendelete

értelmében az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, vagy használójának a házszámot jelző

táblát az ingatlan utcafronti kerítésére vagy utcafronti házfalára, a közterületről jól látható

módon kell elhelyeznie. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban

tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról szintén ezen kötelezettnek kell gondoskodnia.


dr. Filep Julianna

jegyző, népszámlálási felelős

bottom of page