top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülésére

2019. június 20. napján (csütörtökön) várhatóan 18:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:


1. Döntés a helyi temetőhöz kapcsolódó újabb vízvételezési lehetőség, valamint várakozóhely kialakítására irányuló kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


2. Döntés szezonális strandbérlet kialakítására irányuló kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


3. Döntés az ELMŰ Nyrt. tulajdonában álló, Petőfi Sándor utca 3. szám alatti ingatlanra (hrsz.: 2645) vonatkozó ajánlat elfogadásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

4. Döntés zeneiskolába szánt zongora beszerzési költségeinek támogatására irányuló kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


5. Döntés a Móricz Zsigmond kincskereső tábor támogatására vonatkozó kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

6. Döntés a Semmelweis-napi jutalmazások támogatásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


7. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és dr. Filep Julianna jegyző


8. Döntés a „Miért?” című kötettel kapcsolatos támogatási kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


9. Döntés a Faluház és Ravasz László Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


10. Tájékoztató a Képviselő-testület májusi ülésein meghozott határozatainak és megalkotott rendeleteinek végrehajtásáról

Előterjesztő: Adorján András alpolgármester


11. Egyebek


Leányfalu, 2019. június 14.


Loszmann János s.k.

polgármester

bottom of page