top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülésére

2019. május 14. napján (kedden) várhatóan 18:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Nyilvános ülés napirendje:


1. A 136/2017. (X. 3.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtásának tudomásul vétele

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


2. Döntés a Leányfalu Termálfürdő Kft. kérelméről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


3. Döntés az Erdész utca és a 11. számú főút csatlakozásának lehetséges kialakítási módjáról, valamint az ezzel kapcsolatos további intézkedések megtételéről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


4. Döntés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelméről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


5. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


6. Döntés a „Mindig péntek” című regény kiadásával kapcsolatos támogatási kérelemről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


7. Tájékoztató a Képviselő-testület 2019. április 11-i ülésén meghozott határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Adorján András alpolgármester


8. Egyebek


Zárt ülés napirendje:


1. Döntés a Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola Kiemelkedő Sportolója elismerő cím adományozásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


2. Döntés a Leányfalu Díszpolgára és a Leányfaluért Emlékérem kitüntető címek odaítéléséről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


Leányfalu, 2019. május 10.

Loszmann János s.k.

polgármester

bottom of page