top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülésére


2019. április 11. napján (csütörtökön) várhatóan 18:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. A Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet kérelmének elbírálása Előterjesztő: Loszmann János polgármester

2. Döntés Schirilla György kérelméről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

3. Javaslat a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és Bognár Judit intézményvezető

4. A Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola intézményvezetői pályázati felhívására érkezett pályázat véleményezése

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

5. Támogatási kérelem a „Misztikus Rapszódia” c. Puszta Sándor verslemez és élőzenei koncertprogram létrehozásához

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

6. Javaslat a „Leányfalu 70” logóterv jóváhagyására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

Javaslat Leányfalu Díszpolgára kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2008. (II. 7.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Ott Józsefné képviselő, az Oktatási, Kulturális, Civilkapcsolati és Szociális Bizottság elnöke és Cs. Kovács Gabriella képviselő

8. Javaslat a 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlamenti képviselő-, továbbá a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választások Szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztására

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző, HVI vezető

9. Tájékoztató a Képviselő-testület 2019. március 28-i ülésén meghozott határozatainak és megalkotott rendeleteinek végrehajtásáról

Előterjesztő: Adorján András alpolgármester

10. Egyebek


Leányfalu, 2019. április 8.

Loszmann János s.k.

polgármester

bottom of page