top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülésére

2019. március 28. napján (csütörtökön) várhatóan 18:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Előzetesen meghívott résztvevők:

- Kovács László r. ezredes (Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője)

- Termálfürdő vezetősége

- Strandbizottság

- Felügyelőbizottság

- Dr. Turán Tünde ügyvéd (Leányfalu Termálfürdő Kft.)

- Jékely Endréné múzeumpedagógus (Leányfalu Hely- és Irodalomtörténi Kiállítóhelye)

- Tóth György elnök (Vöröskő Önkéntes Tűzoltó, Műszaki-mentő, és -Vízimentő Egyesület

- Antal Zoltán elnök (Leányfalui Közhasznú Sportegyesület)


Napirend:

1. Tájékoztatás a Leányfalu Nagyközség Önkormányzatnál a 2018. évi költségvetés tervezés folyamatának és dokumentálási rendjének ellenőrzéséről készült belső ellenőri jelentésről

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző

Döntés a Leányfalu Termálfürdő Kft. kérelméről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

3. Döntés a Móricz Zsigmond kiállítás elkészítésével kapcsolatos további költségigények megtérítéséről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

4. Döntés a Vöröskő Önkéntes Tűzoltó, Műszaki-mentő, és -Vízimentő Egyesület kérelméről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

5. Döntés a Leányfalui Közhasznú Sportegyesület kérelméről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

6. Javaslat a Leányfalu Szent Anna Római Katolikus Egyházközség beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

7. Döntés a Dunakanyari Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

8. Javaslat a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 2018. évben Leányfalun végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és Spáth Gottfriedné elnök

9. Javaslat a Leányfalusi Civil Egylet, Hóvirág Nyugdíjas Klub, a Polgárőrség, valamint az 1004. számú Szent Anna Cserkészcsapat 2018. évi beszámolóinak elfogadására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és a civil szervezetek képviselői

10. Javaslat a helyi közösség kulturális, művészeti fejlődését, gyarapodását célzó támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

11. Javaslat a Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola Kiemelkedő Tanulója és a Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola Kiemelkedő Sportolója elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és dr. Filep Julianna jegyző

12. Javaslat a Leányfalui Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelveket és az etikai eljárás szabályait tartalmazó Etikai Kódex elfogadására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és dr. Filep Julianna jegyző

13. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

14. Javaslat a 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlamenti képviselő-, továbbá a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választások Szavazatszámláló bizottsági póttagjainak megválasztására

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző, HVI vezető

Javaslat a Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

16. Tájékoztató a Képviselő-testület 2019. február 28-i ülésén meghozott határozatainak és megalkotott rendeleteinek végrehajtásáról

Előterjesztő: Adorján András alpolgármester

17. Egyebek


Leányfalu, 2019. március 22.

Loszmann János s.k.

polgármester

bottom of page