Search

Meghívó - Testületi ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere


M E G H Í V Ó


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülésére

2019. február 28. napján (csütörtökön) várhatóan 18:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. Javaslat a Pilisi Bioszféra-rezervátum átmeneti zónájához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


2. A 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 235/A. és B. szám alatt lévő ingatlan vonatkozásában megkötött bérleti szerződés felülvizsgálata

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


3. Döntés az óvodapszichológus kérelméről

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


4. Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatási tevékenység ellátására érkezett pályázatok elbírálásáról, az új közszolgáltatási szerződés megkötéséről, valamint a vonatkozó rendelet módosításáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester és dr. Filep Julianna jegyző


5. Döntés Leányfalu Nagyközség 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester; Farkas Gyula, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke


6. Döntés a Javaslattevő Testületbe delegálandó helyi önkormányzati képviselő személyéről (Leányfalu Díszpolgára és Leányfaluért Emlékérem – 2019.)

Előterjesztő: Loszmann János polgármester


7. Tájékoztató a Képviselő-testület korábbi ülésein meghozott határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Adorján András alpolgármester


8. Egyebek


Leányfalu, 2019. február 22.

Loszmann János s.k.

polgármester

LEÁNYFALU NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELÉRHETŐSÉG:

2016, LEÁNYFALU MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 126.

 

KÖZPONTI TELEFONSZÁM:

+36 26 383 014

 

KÖZPONTI FAX: +36 26 383 363

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:

 

HÉTFŐ: 14 ÓRÁTÓL - 18 ÓRÁIG

 

SZERDA: 8 ÓRÁTÓL - 12 ÓRÁIG

               14 ÓRÁTÓL - 16 ÓRÁIG

 

PÉNTEK: 8 ÓRÁTÓL - 12 ÓRÁIG