top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának

Polgármestere

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

nyilvános ülésére

2023. október 26. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Földszinti tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. Molnár Levente Balázs bizottsági kültag lemondása, a Pénzügyi, Gazdasági és

Településfejlesztési Bizottságból történő kilépésének tudomásul vétele, döntés új külsős

bizottsági tag megválasztásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

2. Döntés Leányfalu Nagyközség 1., 4. számú szavazókörök helyének áttételéről a Ravasz

László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényház kis-és nagytermébe

Előterjesztő: dr. Filep Julianna HVI vezető

3. A Leányfalu Tündérkert Óvoda 2022/2023. nevelési év értékeléséről szóló

beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Szabóné Kaszás Gabriella intézményvezető

4. A Leányfalu Tündérkert Óvoda 2023/2024. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Szabóné Kaszás Gabriella intézményvezető

5. Javaslat a 2024/2025-ös tanév körzethatár kijelöléséhez a Leányfalui Móricz Zsigmond

Általános Iskolában

Előterjesztő: Adorján András polgármester

6. Előterjesztés a Faluház bérleti díjainak a felülvizsgálatára

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin irodavezető

7. Előterjesztés a Ravasz László Könyvtár tagsági díjának 2024.01.01-től való bevezetéséről

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin irodavezető

8. Döntés a kulturális intézmények tömbösített nyitvatartási rendjének fűtési időszaban

való módosításáról a rezsicsökkentéssel összefüggésben

Előterjesztő: Adorján András polgármester

9. Előterjesztés fáink állapotáról, védelmükről, továbbá a faültetés fontosságáról

Leányfalun

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke

10. Előterjesztés a Leányfalu közigazgatási területén található, védelemre feltétlenül

érdemes Dunapart-szakaszok természetvédelmi kezelési tervének elkészítésével

kapcsolatos indikatív árajánlatokról

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke

11. Előterjesztés-elvi döntés új közösségi-és játszótér, pumpapálya kialakításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


12. Döntés a Leányfalu, Nap utca 4.szám melletti 1316 hrsz-ú közterület egy részének

értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő: Adorján András polgármester

13. A 2023-2024. évi síkosság-mentesítési szolgáltatásra érkezett árajánlatok ismertetése,

döntés a szolgáltatási szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

14. Előterjesztés a teqball pálya megvalósításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Antal Zoltán, Leányfalu SE

15. Tájékoztató a 2023. szeptember hónapban hozott képviselő-testületi határozatok

végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester

16. Szóbeli tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról és fejlesztésekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

17. Aktuális ügyek


Leányfalu, 2023. október 20.


Adorján András s.k.

polgármester

bottom of page