top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Frissítve: szept. 26.

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának

Polgármestere

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

nyilvános ülésére

2023. szeptember 28. napján (csütörtökön) 17:00 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Földszinti tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:


1. Beszámoló az önkormányzat 2023. év I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Rácz-Molnár Anita pénzügyi

osztályvezető


2. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Leányfalu

Nagyközség 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) számú

önkormányzati rendeletének 1. számú módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Rácz-Molnár Anita pénzügyi

osztályvezető


3. Javaslat a 2023. évi szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló

önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


4. Javaslat a temetőről és temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet

felülvizsgálatára, új rendelet megalkotására

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


5. A 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló, 2/2023. (II.23.) rendelet

módosítása

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző, Adorján András polgármester


6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2024. évi fordulójához

Előterjesztő: Adorján András polgármester


7. Előterjesztés a Faluház bérleti díjainak a felülvizsgálatára

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin

irodavezető


8. Előterjesztés a Könyvtár tagsági díj 2024-évtől való bevezetéséről

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin

irodavezető


9. Előterjesztés a Múzeum belépőről, házi pénztár elindításáról 2024-től

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és Kovács Eszter


10. A Leányfalu Nagyközség Önkormányzata, a Leányfalu Termálfürdő Kft., és

KÓPÉ-val való használati szerződés közös megegyezéssel való megszüntetése

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Balogh Zoltán ügyvezető igazgató,

Petőváry Zsolt


11. A Pilisi és Dunakanyari Rendészeti Társulás társulási megállapodásának

módosítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Jámbor Ferenc, SZERI igazgató


12. Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2023. június, július, augusztus

hónapokban végrehajtott rendészeti feladatairól, együttműködésről a felelős

kutyatartási szabályok betartatása céljából, ingatlanjaink és a közterületeink

tisztán tartása, ellenőrzése, nyomon követése

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Iker Zsuzsanna képviselő


13. A Szent Imre herceg útja-patakparti útszakasz biztonságos közlekedésének

rendezése

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna bizottsági elnök


14. Előterjesztés a Duna-part védelmével kapcsolatban

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna bizottsági elnök


15. Döntés az Ergo Sport szakosztály támogatási kérelmével kapcsolatban

Előterjesztő: Adorján András polgármester


16. Döntés a 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 235/A-B ingatlan bérleti díjának

mérséklésével kapcsolatban

Előterjesztő: Adorján András polgármester


17. Tájékoztató a 2023. június-július hónapban hozott képviselő-testületi határozatok

végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


18. Szóbeli tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról és fejlesztésekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


19. Aktuális ügyek

19.1. Tájékoztatás az adóbevételekről

19.2 Teqball pálya helyszíne

19.2. Hajóétterem

19.3. Tájékoztatás a hulladékgazdálkodással kapcsolatos, 2024. január 1-től várható

változásokról a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján


Leányfalu, 2023. szeptember 22.


Adorján András s.k.

polgármester

bottom of page