top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

nyilvános és zárt

ülésére

2023. június 22. napján 17:00 órára

Helyszín: Faluház-földszinti Bolba Lajos terem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.)


Nyílt ülés napirendje:

1. Leányfalu Díszpolgára kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről

szóló helyi önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

2. Döntés Leányfalu Termálfürdő Kft. könyvvizsgálójának megbízatásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

3. Döntés közterületi pad elfogadásáról és elhelyezéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

4. Tájékoztató a 2023. május hónapban hozott képviselő-testületi határozatok

végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester

5. Szóbeli tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról, beruházásokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

6. Aktuális ügyek


Zárt ülés napirendje:

1. Előterjesztés a Leányfalu Díszpolgára, a Leányfaluért Emlékérem, a Leányfalu

Nagyközség Pedagógiai díj, valamint a Leányfalu Ifjú Tehetésége kitüntető címek

adományozásáról

(Zárt ülés a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Adorján András polgármesterLeányfalu, 2023. június 19.


Adorján András sk.

polgármester

bottom of page