top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

nyilvános ülésére

2023. május 25. napján 17:30 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:


ZÁRT ülés keretében:

1. Döntés a Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola Kiemelkedő Sportolója

elismerő cím adományozásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


NYILVÁNOS ülés keretében:

1. Az Országgyűlés 5/2023.(III.31.) számú, békepárti határozatának megerősítése

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. A Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. részére 2022. évben nyújtott tagi kölcsön

egy részének átalakítása pótbefizetéssé

Előterjesztők: Adorján András polgármester, Kelemenné Szelekovszky Beáta

ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin irodavezető


3. A Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása

Előterjesztők: Kelemenné Szelekovszky Beáta ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin

irodavezető


4. Döntés a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. ügyvezető megbízásának

meghosszabításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Döntés a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízatása

meghosszabbításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. A Leányfalu Termálfürdő Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának és

eredménykimutatásának, valamint jegyáremelésének elfogadása

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető


7. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022. évi

költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

(zárszámadás)

Előterjesztő: Adorján András Polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


8. Javaslat a Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő saját

konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának

megállapításáról szóló 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Adorján András Polgármester, dr. Filep Julianna jegyző, Szabóné Kaszás

Gabriella intézményvezető


9. Tájékoztató Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi összefoglaló

éves belső ellenőrzési jelentéséről

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző


10. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata intézményvezetőinek a belső

kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatainak elfogadása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


11. A Dunakanyar-Pilis Helyi termék Szociális Szövetkezet 2022. évi beszámolójának

elfogadása

Előterjesztő: Adorján András Polgármester


12. Pályázati kiírás elfogadása a lakossági kezdeményezésre megvalósítandó

kutyafuttató létesítésére

Előterjesztő: Adorján András Polgármester, Iker Zsuzsanna elnök, Dr. Szalka János

Kutya Bizalmi Kör

1

3. A Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 235. szám alatt lévő ingatlan (Varga-ház)

hasznosítási pályázat kiírásának elfogadása

Előterjesztő: Adorján András Polgármester


14. A 1422/1/A hrsz-ú (Móricz Zsigmond út 165.) ingatlanra érkezett pályázattal

kapcsolatos bérleti szerződés elfogadása

Előterjesztő: Adorján András Polgármester


15. Az önkormányzat tulajdonában álló, leányfalui 1466 hrsz-ú (Szendrey Júlia utca

12) és a leányfalui 1906 hrsz-ú (Szőlő utca 2.) ingatlanok értékesítésre való

kijelölése, pályázati kiírás elfogadása

Előterjesztő: Adorján András Polgármester


16. Javaslat a megújult Hóvirág Nyugdíjas Klub támogatására

Előterjesztő: Adorján András Polgármester


17. Javaslat a Leányfalu LSE 2023. 06.17-i LSE Nap támogatására

Előterjesztő: Adorján András Polgármester


18. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2022. évi

ellátásáról

Előterjesztő: Dunakanyari Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat, Adorján

András polgármester


19. Tájékoztató a 2023. április hónapban hozott képviselő-testületi határozatok

végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


20. Aktuális ügyek


Leányfalu, 2023. május 18.


Adorján András sk.

polgármester

bottom of page