top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Előterjesztések

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

nyilvános ülésére

2023. április 27. napján 17:30 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. Tájékoztatás a Szentendrei Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi

tevékenységéről szóló beszámolójáról

Előterjesztő: Gyurkó Ferenc tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok

2. A Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha Beiskolázási Tervének, valamint a 2023-

2028. évi Továbbképzési Programjának jóváhagyása

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Szabóné Kaszás Gabriella intézményvezető

3. Beszámoló a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 2022. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Balláné Rák Éva Egészségügyi és Szociális

Bizottság elnöke

4. Előterjesztés a Vadkacsa Egyesület által bérelt Duna-parti terület közösségi célokra

történő hasznosításával kapcsolatban (sport- és közösségi tér, strandröplabda pálya

kialakítása)

Előterjesztő: Adorján András polgármester

5. A Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 235. szám alatt lévő ingatlan (Varga-ház) hosszú

távú hasznosítási koncepciójának kialakítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

6. Döntés az önkormányzat tulajdonában álló, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 165.

szám alatti (1422/1/A hrsz.) ingatlan bérbeadására beérkezett pályázatról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

7. A Sorg-villa bérleti díjának emeléséről szóló határozat módosítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

8. Tájékoztató a 2023. március hónapban hozott képviselő-testületi határozatok

végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester

9. Szóbeli tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról és fejlesztésekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

10. Aktuális ügyek

Leányfalu, 2023. április 24.


Adorján András sk.

polgármester


bottom of page