top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

rendes, nyilvános ülésére

2023. március 30. napján 17:30 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. A Szentendrei Rendőrkapitányság beszámolója Leányfalu Nagyközség

Önkormányzata közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett

intézkedéseiről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Dr. Krizsán Ildikó bizottsági kültag lemondása, a Pénzügyi, Gazdasági és

Településfejlesztési Bizottságból történő kilépésének tudomásul vétele, döntés új

külsős bizottsági tag megválasztásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Leányfalu

Nagyközség 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) számú

önkormányzati rendeletének 4. számú módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


4. Előterjesztés Leányfalu Termálfürdő Kft. és a KÓPÉ Egyesület nyári üzemre

vonatkozó használati szerződéséről (a jelenlegi szerződés módosítása a

2023.02.23.-ai Testületi ülés döntése alapján)

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető, Adorján András polgármester


5. Döntés a Leányfalu Termálfürdő Kft. ügyvezetőjének megbízási díjának

emeléséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. Előterjesztés a Szaunaház magánberuházás révén megvalósítandó bővítési tervhez

kapcsolódó bérleti szerződésről

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Németh Tibor Szaunaház, Tri-Team Bau

Kft. ügyvezető


7. A Leányfalusi Civil Egylet, a Leányfalu Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi

Egyesület, a Vöröskő Önkéntes Tűzoltó, Műszaki-mentő és Vízimentő Egyesület,

az 1004. számú Szent Anna Cserkészcsapat, Leányfalui Szekérszínház, valamint a

Szent Anna Kórus és Zenekar 2022. évi beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Adorján András polgármester


8. Javaslat a kiemelt művészeti együttes státuszra vonatkozó pályázatok

befogadására, a Szent Anna Kórus és Zenekar, valamint a Leányfalui

Szekérszínház pályázata

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. Előterjesztés a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság a rendészeti feladatok

önkormányzati társulási formában történő ellátására, a Dunakanyari Rendészeti

Társulás megalakításának lehetősége

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Jámbor Ferenc, SZERI igazgató


10. A 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


11. Pályázat benyújtása a 2023. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához

kapcsolódó támogatásra

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


12. Tájékoztató a 2023. február hónapban hozott képviselő-testületi határozatok

végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


13. Szóbeli tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról és fejlesztésekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


14. Aktuális ügyek:

 Tájékoztató a felállítandó köztéri szobrokról, helyzetükről


Leányfalu, 2023. március 27.


Adorján András sk.

polgármester

bottom of page