top of page

Meghívó - Testületi ülésre


Előterjesztések

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

rendes, nyilvános ülésére

2023. február 23. napján 17:00 órára


Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme


(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének

beterjesztése

Előterjesztő: Adorján András polgármester és dr. Filep Julianna jegyző

2. A 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző

3. Döntés a Leányfalu Termálfürdő Kft. ügyvezetőjének megbízási díjának

emeléséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

4. Döntés Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és a Pilis-Dunakanyari Hírmondó

közötti 2023. évi együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

5. Döntés a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha nyári zárva tartásának idejéről,

a nyári ügyelet biztosításáról, valamint az óvodai általános felvételi időpontjáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Szabóné Kaszás Gabriella óvodavezető

6. Döntés az önkormányzat tulajdonában álló, leányfalui 2823 ingatlanra beérkezett

kérelemmel kapcsolatban

Előterjesztő: Adorján András polgármester

7. A polgármester 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester

8. Tájékoztató a 2023. január hónapban hozott képviselő-testületi határozatok

végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester

9. Végső döntés Leányfalu Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő „Leányfalu –

Kerékpárút fejlesztése” tárgyú EKR001982642022 azonosítójú Kbt. 112. § (1)

bekezdés b) pont szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásában benyújtott

ajánlatok bírálatáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

10. Aktuális ügyek:

- Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról, beruházásokról

- Tájékoztató önkormányzati ingatlanra beérkezett pályázatokról


Leányfalu, 2023. február 20.


Adorján András sk.

polgármester

bottom of page