top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület


nyilvános ülésére


2022. október 27. napján 17:00 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme


(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. A 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző

2. Javaslat a bérlakásokra vonatkozó szerződések meghosszabbítására, valamint

döntés a megüresedett, szociális alapon bérbe adható önkormányzati bérlakásra

vonatkozó pályázati kiírásról

Előterjesztők: Adorján András polgármester, Balláné Rák Éva képviselő, az ESZ

Bizottság elnöke

3. Javaslat az egykori kemping területére vonatkozó Településrendezési szerződés

jóváhagyására

Előterjesztők: Adorján András polgármester és Farkas István főépítész

4. Döntés a Dunakanyar LSN Kft. terembérleti díjának kedvezményéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

5. A Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Ügyrendjének

jóváhagyása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

6. Döntés a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön

módosításáról

Előterjesztők: Adorján András polgármester, Kelemenné Szelekovszky Beáta

ügyvezető és dr. Gernhardt Katalin irodavezető

7. Tájékoztató a 2022. június-július-augusztus-szeptember hónapban hozott

képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester

8. Javaslat a téli síkosságmentesítési szerződés elfogadására

Előterjesztő: Adorján András polgármester

9. Javaslat köztéri szobor elfogadására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. Döntés a „Leányfalu főzőkonyha és ebédlő bővítés” tárgyú, a Kbt. 115. § (1)

bekezdés szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

11. Döntés a „Leányfalu Strandfürdő közműcsatlakozások” tárgyú, 115. § (1)

bekezdés szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

12. Aktuális ügyek:

 Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról, beruházásokról

 Tájékoztató a 2022/2023-as év energia áremelkedés miatt a helyi

közszolgáltatások működőképességének fenntartásához szükséges lépésekről


Leányfalu, 2022. október 24.


Adorján András sk.

polgármester

bottom of page