top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli

ülésére


2022. szeptember 29. napján 17:00 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend

1. A Szentendrei Rendőrkapitányság új vezetőjének, Dr. Turi-Kovács Áron Péter r.

alezredes úrnak a köszöntése, Poór István körzeti megbízott úrnak polgármesteri

dicséretben és jutalomban való részesítése

Előterjesztő: Adorján András polgármester

2. A 2022. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása, továbbá cash flow

jelentés, likvid tartalék, fő- és alszámlák kivonatának megosztása (melyek

kötelezettségvállalással nem terheltek)

Előterjesztő: Adorján András polgármester

3. Tájékoztató az inflációnak az önkormányzat gazdálkodását érintő lehetséges

hatásairól


Előterjesztő: Adorján András polgármester

4. A Leányfalu Termálfürdő Kft. havi beszámolója a Termálfürdő gazdasági

helyzetéről, cash flow jelentés, tájékoztató a nyári időszak eseményeiről, valamint

a 2. „Gondos gazda” bejárásról

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető

5. Döntés a helyiségbérleti díjak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

6. A helyi jelentőségű természetvédelmi területek kijelölésének lehetőségei,

munkacsoport felállításának kezdeményezése

Előterjesztő: Iker Zsuzsanna képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési

Bizottság elnöke

7. Javaslat az egykori kemping területére vonatkozó Településrendezési szerződés

jóváhagyására

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Farkas István főépítész

8. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2023. évi fordulójához

Előterjesztő: Adorján András polgármester

9. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló .../2022. (IX. ...)

önkormányzati rendelet megalkotására


Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 2022. júliusában és

augusztusában Leányfalun végzett munkájáról, valamint az intézkedések

eredményességéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester

11. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról, beruházásokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

12. Egyebek


Leányfalu, 2022. szeptember 23.


Adorján András sk.

polgármester

bottom of page