top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülésére

2019. január 29. napján (kedden) várhatóan 18:00 órára

Helyszín: Leányfalui Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

1. Szóbeli tájékoztató a múzeumpedagógus állásra benyújtott pályázatokról

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető (Faluház és Ravasz László Könyvtár)

2. Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. december 13-i, valamint 2019. január 9-i ülésein meghozott határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Adorján András alpolgármester

3. Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

4. Tájékoztatás a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha Házirendjének, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

5. Javaslat a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha nyári zárva tartásának idejére, valamint ügyelet biztosítására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

6. Döntés a Leányfalu Termálfürdő Kft. folyószámlahitel felvételéhez szükséges kezességvállalásról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

A Leányfalu Termálfürdő Kft. újonnan megválasztott ügyvezetője munkaszerződésének elfogadása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

8. A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére jogosult közszolgáltató felmondásának tudomásul vétele és javaslat új közszolgáltató kiválasztására irányuló pályázati felhívás kiírására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

Döntés a Leányfalu belterület 923, 925 helyrajzi számú földrészletekre vonatkozó telekhatár-rendezés jóváhagyásáról

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

10. A Rákóczi Szövetség egyedi támogatási kérelmének elbírálása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

11. A Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskolához tartozó tornacsarnok működtetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

12. Javaslat a Leányfalui Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Loszmann János polgármester

13. Egyebek


Leányfalu, 2019. január 24.

Loszmann János s.k.

polgármester

bottom of page