top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

nyilvános és zárt ülésére


2022. június 29. napján (szerdán) 17:00 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme


(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:

Nyilvános ülés:

1. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Leányfalu

Nagyközség 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) számú önkormányzati

rendeletének 1. számú módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester

2. Előterjesztés Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő saját

konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának

megállapításáról szóló 6/2014. (III. 5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

3. Előterjesztés a Termálfürdő és a KÓPÉ együttműködéséről szóló használati

szerződés jóváhagyásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Balogh Zoltán ügyvezető

4. Javaslat a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének

elfogadására

Előterjesztő: Adorján András polgármester

5. A Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának

megtárgyalása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

6. Előterjesztés a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön

nyújtásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

7. Előterjesztés a helyiségbérleti díjak felülvizsgálatáról – Ravasz László Emlékház

bérleti díja

Előterjesztő: Adorján András polgármester

8. Új státusz létesítésének kérése a Ravasz László Könyvtárban

Előterjesztő: Kelemenné Szelekovszky Beáta intézményvezető

9. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról, beruházásokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. Tájékoztató a 2022. május hónapban hozott képviselő-testületi határozatok

végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester

Zárt ülés:

11. Előterjesztés a Leányfalu Díszpolgára, a Leányfaluért Emlékérem, a Leányfalu

Nagyközség Pedagógiai díj, valamint a Leányfalu Ifjú Tehetsége kitüntető címek

adományozásáról

(Zárt ülés a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján!)

Előterjesztő: Adorján András polgármester

12. Egyebek


Leányfalu, 2022. június 22.


Adorján András sk.

polgármester

bottom of page