top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat PolgármestereLeányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

nyilvános ülésére


2022. április 28. napján 17:00 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend:


1. Előterjesztés Leányfalu Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosításáról („A Duna-part mentén található Üü-K építési övezetbe sorolt 2764/16-32 hrsz-ú kemping, az Iciri Piciri Bölcsőde 1586/7 hrsz-ú és az ún. Klein-villa 2653 hrsz-ú, valamint a Kemping utca és Móricz Zsigmond utca közötti lakóterület tömb” részterületekre című terv)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Beszámoló Leányfalu Termálfürdő Kft. 2021. üzleti évéről

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető igazgató


3. Beszámoló a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 2021. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. Előterjesztés a közművelődésről szóló …/2022. (IV. …) önkormányzati rendelet

megalkotásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Előterjesztés Leányfalu Nagyközség Önkormányzata és a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. között megkötendő közművelődési megállapodásról Leányfalu kulturális feladatainak ellátása érdekében

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6.Előterjesztés Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


7. Előterjesztés a Magyar Falu Program hatékony megvalósítása érdekében ingyenesen önkormányzati tulajdonba adott ingatlanok kataszteri meghatározásáról (állami ingatlanok átadása hasznosításra)

Előterjesztő: Adorján András polgármester


8. Előterjesztés a 010/1 hrsz-ú névtelen közterület elnevezéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról és beruházásokról, valamint az újonnan nyert pályázatokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. Tájékoztató a 2022. március hónapban hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


11. Egyebek
Leányfalu, 2022. április 25.
Adorján András sk.


polgármester

bottom of page