top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyilvános ülésére2022. február 28. napján 17:00 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend


1. Előterjesztés a Pro Cultura Leányfalu Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról*

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Javaslat a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Előterjesztés a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság kötendő további megállapodás lehetőségéről

Előterjesztő: Adorján András Polgármester


4. Tájékoztató a folyamatban lévő közbeszerzésekről

Előterjesztő: Adorján András Polgármester


*A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülést tarthat az érintett kérésére választás, kinevezés és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.Leányfalu, 2022. február 24.

Adorján András sk.

polgármester


bottom of page