top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyilvános ülésére


2021. november 18. napján 17:00 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend

1. Előterjesztés a települési adó megállapításáról szóló …/2021. (…) rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Előterjesztés Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Leányfalu Nagyközség 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) számú önkormányzati rendeletének 2. számú módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Előterjesztés a Leányfalu Termálfürdő Kft. 2022. évi folyószámla hitel-keret szerződéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Balogh Zoltán ügyvezető


4. Előterjesztés a Leányfalu, Csend utca 11. (129 hrsz) és a Móricz Zsigmond út 2823 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Előterjesztés a VEKOP-6.1.1-21-2021-00023 számú pályázat keretében építésre kerülő bölcsőde elnevezéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. Előterjesztés a síkosság-mentesítési szolgáltatási szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


7. Döntés a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által meghirdetett pályázaton való részvételről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


8. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díjainak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. Vogel Edit kérelme önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


10. Előterjesztés a Leányfalu SE által használt pálya világításának korszerűsítéséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


11. Előterjesztés a Polgármester jutalmazásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester


12. Tájékoztató a Képviselő-testület 2021. június 24. és 2021. október 28. közötti ülésein meghozott határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


13. Egyebek


Leányfalu, 2021. november 12.


Adorján András sk.

polgármester

bottom of page