top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyilvános ülésére


2021. október 28. napján 17:00 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)


Napirend

1. Előterjesztés Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról szóló 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


2. Előterjesztés a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, valamint a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 8/2018. (X. 4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


3. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló .../2021. (X. ...) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Adorján András polgármester


4. Előterjesztés Dr. Kiss András felnőtt háziorvos rendelési idejének változásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Döntés a Leányfalu Termálfürdő öltöző felújítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


6. Beszámoló a 2021. évi adóbevételek alakulásáról

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző


7. Előterjesztés a VÖRÖSKŐ Önkéntes Tűzoltó, Műszaki-mentő, és Vízimentő Egyesület rendkívüli támogatásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


8. Előterjesztés a Nyáresti Kamarazene koncertsorozat 2022. évi támogatának emeléséről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. Egyebek


Leányfalu, 2021. október 25.


Adorján András sk.

polgármester

bottom of page