Meghívó - testületi ülésre

Az ülés előterjesztései


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere


Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésére


2021. június 24. napján 17:00 órára

Helyszín: Faluház és Ravasz László Könyvtár

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.)


Napirend


ZÁRT ÜLÉS keretében tárgyalja a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján:

1. Előterjesztés a Szentendrei-Duna 13,639 fkm szelvényében jobb parton, Leányfalu 06/1 hrsz-ú, kivett Duna folyamként nyilvántartott ingatlanon megvalósítani kívánt úszóműállás településképi kötelezési eljárás fellebbezésének elbírálásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


ZÁRT ÜLÉS keretében tárgyalja a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:


2. Előterjesztés a Leányfalu, 1561 hrsz-ú kivett út, közterület (a Pacsirta utcához kapcsolódó kb. 10-12 m²-es terület) megvásárlására érkezett ajánlatról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


ZÁRT ÜLÉS keretében tárgyalja a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján:


3. Előterjesztés a Leányfalu Díszpolgára, a Leányfaluért Emlékérem, a Leányfalu Nagyközség Pedagógiai díj, valamint a Leányfalu Ifjú Tehetésége kitüntető címek adományozásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


NYÍLT ÜLÉS keretében folytatódik az ülés az 1-3. napirendek megtárgyalása után a Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján, amely várhatóan kb. 18 óra 30 perckor kezdődik!

4. Tájékoztató a folyamatban lévő és a lezárt pályázatokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


5. Tájékoztató a Leányfalui Termálfürdő működéséről

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető és Adorján András polgármester


6. Tájékoztató a 2021. költségvetési év I-V. hónap pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


7. Beszámoló a veszélyhelyzet idején a Kat. tv. 46. § (4) bekezdése alapján hozott polgármesteri határozatokról

Előterjesztő: Adorján András polgármester8. Előterjesztés a közterület-felügyeleti munkát érintő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


9. Előterjesztés a Szentendrei Rendészeti Igazgatósággal kötendő feladatellátási megállapodásról

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző


10. Tájékoztató a Leányfalu, Móricz Zsigmond út 165/A. számú (hrsz.: 1422/1) önkormányzati ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester


11. Tájékoztató a településképet érintő folyamatban lévő ügyekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


12. Tájékoztató a települést érintő zöldterületekkel, fákkal kapcsolatos ügyekről

Előterjesztő: Adorján András polgármester


13. EgyebekLeányfalu, 2021. június 21.


Adorján András sk.

polgármester