top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülésére

2020. október 29. napján 17:00 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)

Napirend

1. Beszámoló a Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet tevékenységéről

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester

2. Előterjesztés a Leányfalu Termálfürdő Kft. és a KÓPÉ pénzügyi-gazdasági együttműködéséről szóló használati szerződés jóváhagyásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

3. Előterjesztés a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló …/2020. (…) számú önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

4. Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló .../2020. (X. ...) önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: dr. Filep Julianna jegyző és Adorján András polgármester

5. Döntés a Termálfürdő főépülete fogadó részének és nyugati szárnyának (391,5 millió forint összegű támogatás) engedélyes és kiviteli terveit elkészítő tervező kiválasztásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

6. Döntés a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont megvalósítása tárgyú Kbt. 112. § (1) b) pont szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról és közbeszerzési tanácsadó megbízásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

7. Előterjesztés Leányfalu Építészeti – Műszaki Tervtanács tagjainak megválasztásáról

Előterjesztő: Adorján András polgármester

8. Előterjesztés az új „leányfaluikumok” nyilvántartásba vételéről és az Értéktár Bizottság létszámbővítéséről

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, a KKK Bizottság elnöke

9. Kérelem polgármesteri utasítás megtételére

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, a KKK Bizottság elnöke

10. Tájékoztató a Képviselő-testület 2020. szeptember 24. napi ülésén meghozott határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester

11. Egyebek

Leányfalu, 2020. október 26.

Adorján András sk.

polgármester

bottom of page