top of page

Meghívó - Testületi ülésre

Előterjesztések


Leányfalu Nagyközség Önkormányzat

Polgármestere

M E G H Í V Ó

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános ülésére

2020. szeptember 24. napján 17:00 órára

Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme

(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)

Napirend előtt:

- Gratuláció Dörner György színművésznek, szinkronszínésznek, az Új Színház Igazgatójának, érdemes és kiváló művésznek a Kossuth-díjhoz

- Gratuláció Dr. Szász István Tas általános pszichiáter szakorvosnak, Leányfalu nyugalmazott háziorvosának a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetéséhez

- Poór István törzszászlósnak, Leányfalu körzeti megbízottjának polgármesteri dicséret, oklevél átadása

Napirend

1. A Termálfürdő Felügyelő Bizottsága tagságának megújítása és a leköszönő FB tagok munkájának megköszönése

Előterjesztő: Adorján András polgármester

2. A Leányfalu Termálfürdő Kft. beszámolója a Termálfürdő gazdasági helyzetéről, a nyári időszak eseményeiről

Előterjesztő: Balogh Zoltán ügyvezető

3. A Termálfürdő és a Balogh Team Dunakanyar Boksz Egyesület közötti egyezség jóváhagyása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

4. Javaslat Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Leányfalu Nagyközség 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletének 1. számú módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Iker Zsuzsanna Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke

5. Javaslat az önkormányzat illetékességi területén alkalmazott helyi adókról szóló 15/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Adorján András polgármester, dr. Filep Julianna jegyző

6. A Móricz család tulajdonában lévő ingatlan Szent Imre herceg utca felőli 100 m²-es szakaszának önkormányzati használatára vonatkozó megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

7. Az önkormányzati ciklusra vonatkozó kötelező települési gazdasági program elfogadása

Előterjesztő: Adorján András polgármester és Iker Zsuzsanna képviselő, a PGT Bizottság elnöke

8. Az Önkormányzat és az FKF közötti közszolgáltatási szerződés módosítása

Előterjesztő: Adorján András polgármester

9. Leányfalu Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosítása Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha, valamint a Móricz Zsigmond Általános Iskola 1599 hrsz-ú területére c. tervmódosítás jóváhagyása étkezőbővítési pályázat benyújtása céljából

Előterjesztő: Adorján András polgármester

10. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához

Előterjesztő: Adorján András polgármester

11. Javaslat Pest Megye Díszpolgára címre

Előterjesztő: Nyíri Csaba képviselő, a Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottság elnöke

12. Tájékoztató a Képviselő-testület 2020. augusztus 7. napi ülésén meghozott határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Loszmann János alpolgármester távollétében Adorján András polgármester

13. Egyebek:

  • Tájékoztató a KÖVIZIG-gel történt egyeztetésről a Dunapart kezelésével összefüggésben

  • Tájékoztató a Szent Imre herceg útja felújításáról

  • Tájékoztató a Klein-villa hasznosítási pályázatáról

  • Tájékoztató a Termálfürdő beruházásáról

Leányfalu, 2020. szeptember 21.

Adorján András sk.

polgármester

bottom of page